KABIVEN PERIPHERAL


Substanta activa: COMBINATII
Clasa ATC: B05BA10
Forma farmaceutica: EMULSIE PERF.
Prescriptie: S
Tip ambalaj: Cutie x 3 saci tricompartimentati (Biofine) x 2400 ml emulsie perf.
Producator: FRESENIUS KABI AB - SUEDIA


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

K abiven Peripheral emulsie perfuzabilă2. COMPOZI ŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Kabiven Peripheral este disponibil sub forma unui sac cu trei compartimente.
În funcţie de mărimea ambalajului primar, fiecare compartiment conţine volume diferite din cele trei
componente ale produsul ui.

2400 ml 1920 ml 1440 ml

Glucoză
(soluţie de glucoză 11%) 1475 ml 1180 ml 885 ml
Aminoacizi şi electroliţi 500 ml 400 ml 300 ml
Emulsie lipidică 425 ml 340 ml 255 ml

Compoziţia detaliată pentru fiecare m ărime a ambalajului este:

Substanţe active 2400 ml 1920 ml 1440 ml

Ulei purificat de soia 85 g 68 g 51 g
Glucoză anhidră
sub formă de
Glucoză monohidrat
162 g

178 g
130 g

143 g
97g

107 g
Alanină 8,0 g 6,4 g 4,8 g
Arginină 5,6 g 4,5 g 3,4 g
Acid aspartic 1,7 g 1,4 g 1,0 g
Acid glutamic 2,8 g 2,2 g 1,7 g
Glicină 4,0 g 3,2 g 2,4 g
Histidină 3,4 g 2,7 g 2,0 g
Izoleucină 2,8 g 2,2 g 1,7 g
Leucină 4,0 g 3,2 g 2,4 g
Lizină
sub formă de
Clorhidrat de lizină
4,5 g

5,6 g
3,6 g

4,5 g
2,7 g

3,4 g
Metionină 2,8 g 2,2 g 1,7 g
Fenilalanină 4,0 g 3,2 g 2,4 g
Prolină 3,4 g 2,7 g 2,0 g
Serină 2,2 g 1,8 g 1,4 g
Treonină 2,8 g 2,2 g 1,7 g
Triptofan 0,95 g 0,76 g 0,57 g
Tirozină 0,12 g 0,092 g 0,069 g
Valină 3,6 g 2,9 g 2,2 g
Clorură de calciu
sub formă de
Clorură de calciu dihidrat
0,37 g

0,49 g
0,30 g

0,39 g
0,22 g

0,29 g
Glicerofosfat de sodiu
anhidru
2,5 g 2,0 g 1,5 g
2
Substanţe active 2400 ml 1920 ml 1440 ml

Sulfat de magneziu
sub formă de
Sulfat de magneziu
heptahidrat
0,80 g

1,6 g
0,64 g

1,3 g
0,48 g

0,99 g
Clorură de potasiu 3,0 g 2,4 g 1,8 g
Acetat de sodiu
sub formă de
Acetat de sodiu trihidrat
2,4 g

4,1 g
2,0 g

3,3 g
1,5 g

2,5 g

Corespunzând la:
2400 ml 1920 ml 1440 ml
• Aminoacizi 57 g 45 g 34 g
• Nitrogen 9,0 g 7,2 g 5,4 g
• Lipide 85 g 68 g 51 g
• Carbohidraţi
- Glucoză anhidră

162 g

130 g

97 g

• Conţinut energetic
(aproximativ)

- Total 1700 kcal 1400 kcal 1000 kcal
- Non-proteic 1500 kcal 1200 kcal 900 kcal

• Electroliţi
- Sodiu 53 mmol 43 mmol 32 mmol
- Potasiu 40 mmol 32 mmol 24 mmol
- Magneziu 6,7 mmol 5,3 mmol 4,0 mmol
- Calciu 3,3 mmol 2,7 mmol 2,0 mmol
- Fosfat¹ 18 mmol 14 mmol 11 mmol
- Sulfat 6,7 mmol 5,3 mmol 4,0 mmol
- Clorură 78 mmol 62 mmol 47 mmol
- Acetat

65 mmol 52 mmol 39 mmol
¹ Fosfatul provine din emulsia lipidelor şi din solu ţia cu aminoacizi şi ele ctroli ţi.

Osmolalitate: aproximativ 830 mosm/kg apă
Osmolaritate: aproximativ 750 mosm/l
pH: aproximativ 5,6

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Emulsie perfuzabilă

Soluţie de glucoză 11 %: soluţie limpede, apr oape incoloră, practic fără particule vizibile.
Soluţie de aminoacizi şi electroliţi: soluţie limpede, incoloră până la slab gălbui , practic fără particule
vizibile .
Emulsi a lipidică: emulsie omogenă, de culoare albă .
Emulsi a finală obţinută prin omogeniza rea conţinutului celor 3 camere ale sacului tricompartimentat:
emulsie de culoare albă.

Kabiven Peripheral este disponibil într -un sac tricompartimentat şi o pungă exterioară. Un absorbant
pentru oxigen este plasat între sacul interior şi punga exterioară . Sacul interior este separat în trei
3
compartimente prin septuri permeabile. Cele trei compartimente conţin soluţie de glucoză, soluţie de
aminoacizi, respectiv, emulsie lipidică.4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

Kabiven Peripheral emusie perfuzabilă este indicat pentru nutriţi a parenterală la adulţi şi copii cu
vârsta peste 2 ani, atunci când alimentaţia orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau
contraindicată.


4.2 Doze şi mod de administrare

Pentru stabilirea dozei şi a vitez ei de perfuzare se va avea în vedere capacitatea organismului de a
elimina lipidele şi de a metaboliza glucoza. ( Vezi pct. 4.4 “Atenţionări şi precauţii speciale pentru
utilizare” )

Doze
Doza recomandată trebuie individualizată, iar la alegerea dimensiunii ambalajului se vor avea în
vedere starea clinică a pacientului, g reutatea corporală şi necesarul nutriţional.

Adulţi
Necesarul de azot pentru menţinerea masei proteice corporale depinde de starea clinică a pacientului
(de exemplu, starea nutriţională şi gradul de stress catabolic). Pentru o stare nutriţională normală,
necesarul zilnic de azot este de 0,10- 0,15 g nitrogen/kg şi zi. La pacienţii cu stress metabolic moderat
până la sever, cu sau fără malnutriţie, necesarul este de aproximativ 0,15- 0,30 g nitrogen/kg şi zi (1,0-
2,0 g aminoacizi/kg şi zi).
Corespunzător, necesarul comun acceptat de glucoză şi lipide este de 2,0- 6,0 g, respectiv 1,0-2,0 g.

Doza recomandată este de 0,10- 0,15 g nitrogen/kg şi zi (0,7-1,0 g aminoacizi/kg şi zi) şi un total
en ergetic de 20 -30 kcal/kg şi zi, corespunzând la 27- 40 ml Kabiven Peripheral/kg şi zi.

Nevoile energetice totale depind de starea clinică a pacientului şi au valori cuprinse între
20- 30 kcal/kg şi zi. La pacienţii obezi, stabilirea dozei trebuie să se bazeze pe valoarea greutăţii ideale
estimate.

Kabiven Peripheral se prezintă în trei mărimi de ambalaj, destinate pacienţilor cu necesităţi
nutriţionale moderat crescute, normale sau scăzute. Pentru a realiza o nutriţie parenterală totală, poate
fi necesar ă administra re a suplimentar ă de oligoelemente, vitamine şi electroliţi.

Copii şi adolescenţi
Stabilirea dozei depinde de capacitatea individuală de a metaboliza substanţele nutritive.

În general, la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 10 ani, perfuza rea va fi iniţiată cu doze mici, de
14- 28 ml/kg (corespunzând la 0,49- 0,98 g lipide/kg şi zi, 0,34-0,67 g aminoacizi/kg şi zi, respectiv
0,95- 1,9 g glucoză/kg şi zi), care vor fi cresc ute ulterior cu 10-15 ml/kg şi zi până la o doză maximă de
40 ml/kg şi zi.

La copiii cu vârsta peste 10 ani, se recomandă aceleaşi doze ca şi la adulţi.

Nu se recomandă administrarea Kabiven Peripheral copiilor cu vârsta sub 2 ani , deoarece la această
vârstă cisteina poate fi considerată un aminoacid condiţionat esenţial.

Vite za de perfuzare
Viteza maximă de perfuzare pentru glucoză este de 0,25 g/kg şi oră.
Viteza maximă de perfuzare pentru aminoacizi nu trebuie să depăşească 0,1 g/kg şi oră.
4
Viteza maximă de perfuzare pentru lipide nu trebuie să depăşească 0,15 g/kg şi oră.

Viteza de perfuzare a Kabiven Peripheral nu trebuie să depăşească 3,7 ml/kg şi oră (corespunzând la
0,25 g glucoză, 0,09 g aminoacizi şi 0,13 g lipide/kg).
Durata recomandată a perfuziei cu Kabiven Peripheral este de 12-24 ore.

Doza zilnică maximă recomandată
Doza zilnică maximă recomandată este de 40 ml/kg şi zi. Această doză este echivalentă cu un sac a
2400 ml emulsie perfuzabilă, pentru un pacient cu greutatea de 64 kg şi asigură un aport de 0 ,96 g
aminoacizi/kg şi zi (0, 16 g nitrogen/kg şi zi), respe ctiv 25 kcal/kg şi zi energie non- proteică (2,7 g
glucoză/kg şi zi şi 1,4 g lipide/kg şi zi).
Doza zilnică maximă recomandată variază în funcţie de starea clinică a pacientului şi se poate
modifica chiar de la zi la zi.

Mod de administr are
Kabiven Periphe ral se perfuzează printr -o venă periferică sau centrală. Perfuz ia va dura atât timp cât
este necesar, în funcţie de starea clinică a pacientului.
Pentru reducerea riscului de tromboflebită în cazul perfuziei pe o venă periferică, se recomandă
schimbarea zi lnică a locului administrării.


4.3 Contraindica ţii
- Hipersensibilitate la proteine din ou, soia sau arahide, la substanţele active sau la oricare dintre
excipienţi i enumeraţi la pct.6.1; .
- Hiperlipidemie severă ;
- Insuficienţă hepatică severă ;
- Coagulopatii severe ;
- Tulburări congenitale ale metabolismului proteic ;
- Insuficienţă renală severă, dacă hemofiltrarea sau dializa nu sunt posibile ;
- Şoc acut;
- Hiperglicemie, când este necesar ă administrarea a mai mult de 6 UI insulină pe oră;
- Concentraţii plasmatice patologic crescute ale oricăruia dintre electroliţii conţinuţi de
medicament ;
- Contraindicaţiile generale ale perfuzării: edem pulmonar acut, hiperhidratare, insuficienţă
cardiacă decompensată şi deshidratare hipotonă ;
- Sindrom hemofagocitar ;
- Condiţii clinice instabile (de exemplu, stare posttraumatică gravă, diabet zaharat decompensat,
infarct miocardic acut, acidoză metabolică, septicemie, comă hiperosmolară );
- Sugari şi copii cu vârsta sub 2 ani.


4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Se recomandă monitorizarea capacităţii de eliminare a lipidelor , prin măsurarea concentraţiilor
plasmatice ale trigliceridelor, după o perioadă de 5- 6 ore în timpul căreia nu s -au administra t lipide.
În timpul perfuzării, concentraţia plasmatică a trigliceridelor nu trebuie să depăşească 3 mmol/l.

Dimensiunea ambalajului, în special în ceea ce priveşte volumul şi compoziţia cantitativă, trebuie
aleasă cu atenţie. Volumul administrat trebuie ajustat în funcţie de starea de hidratare şi de nutriţie a
pacientului. E mulsia reconstituită dintr -un sac este destinată unei singure administrări.

Înaintea începerii perfuzării trebuie corectate dezechilibrele balanţei hidro- electrolitice (concentraţii
plasmatice anormale, crescute sau scăzute, ale electroliţilor).

La înce putul oricărei perfuzări este necesară o monitorizare clinică atentă. La apariţia oricărui semn
anormal , perfuzia trebuie oprită. Deoarece există un risc crescut de infecţie, asociat cu administr area
prin orice venă central ă, se vor lua măsuri stricte de a sepsie, pentru evitarea contaminării în timpul
ins talării sau manipulării cateterului.
5

Kabiven Peripheral trebuie administrat cu precauţie în condiţiile unui metabolism lipidic deficitar, care
poate să apară la pacienţii cu insuficienţ ă renal ă, diabet zaharat decompensat, pancreatit ă, disfuncţi e
hepatic ă, hipotiroidism (cu hipertrigliceridemie) sau septicemie. Dacă se administreză Kabiven
Peripheral pacienţilor aflaţi în aceste condiţii, este obligatorie monitorizarea strictă a concentraţiilor
plasmatice a le trigliceridelor.

Este necesară monitorizarea glicemiei, electroliţilor, osmolarităţii, de asemenea, a balanţei hidrice,
echilibrului acido- bazic şi valorilor serice ale enzimel or hepatice (fosfatază alcalină, ALT, AST).

În cazul în care se administrează lipide pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesară
monitorizarea hemoleucogramei şi a testelor de coagulare .

La pacienţii cu insuficienţă renală, pentru a preveni hiperkaliemia şi hiperfosfatemia, trebuie controlat
cu atenţie aportul de potasi u şi fosfat.

Administrarea suplimentară de electroliţi se va face în funcţie de condiţiile clinice ale pacientului şi
sub o monitorizare regula tă a concentraţiilor plasmatice ale acestora.

Kabiven Peripheral nu conţine vitamine şi oligoelemente. Î ntotdeauna este necesară sup limentarea cu
oligoelemente şi vitamine.

Nutriţia parenterală se administrează cu precauţie la pacienţii cu acidoză metabolică, acidoză lactică,
osmolaritate serică crescută sau la pacienţii care necesită subtituţie volemică.

Kabive n Peripheral trebuie administrat cu precauţie la pacienţii predispuşi la retenţie hidrosalină.

Apariţia oricărui semn sau simptom de reacţie anafilactică ( cum sunt febră, frison, erupţie cutanată
tranzitorie sau dispnee) impune întreruperea imediată a per fuziei.

Dacă sângele este recoltat înainte ca lipidele să fie eliminate din fluxul sanguin , componenta lipidică
din Kabiven Peripheral poate interfera cu anumite teste de laborator (de exemplu , dozarea bilirubinei,
lactat dehidrogenazei şi hemoglobinei, s aturaţia în oxigen). La majoritatea pacienţilor, lipidele sunt
eliminate după un interval liber de 5- 6 ore.

Medicamentul conţine ulei de soia şi fosfolipide din ou, care, rar, pot provoca reacţii alergice.
S -au observat reacţii alergice încrucişate între soia şi arahide.

Perfuzarea intravenoasă de aminoacizi se însoţeşte de creşterea excreţiei urinare a oligoelementelor, în
special, a zincului. Poate fi necesar ă suplimentarea oligoelementelor la pacienţii care necesită nutriţie
parenterală pe termen lung.

La pacienţii malnutriţi, iniţierea nutriţiei parenterale poate precipita schimbul de lichide, determinând
edem pulmonar şi insuficienţă cardiacă congestivă, precum şi scăderea concentraţiei plasmatice a
potasiului, fosforului, magneziului şi a vitaminelor hidrosolubile. Aceste modificări pot să apară pe
parcursul a 24-48 ore. În consecinţă, se recomandă iniţierea nutriţiei parenterale cu multă atenţie, lent,
asigurând monitorizarea strictă şi ajustarea corespunzătoare a lichidelor, electroliţilor, mineralelor şi
vitaminelor.

Din cauza riscului de pseudoaglutinare, Kabiven Peripheral nu trebuie administrat simultan cu sânge
prin acelaşi set de administrare.

La pacienţii cu hiperglicemie ar putea fi necesară administrarea de insulină.

Perfuzarea într-o venă periferică
Similar oricărei soluţii hipertone, perfuzarea Kabiven Peripheral pe o venă periferică poate determina
tromboflebit ă. Există câţiva factori care favorizează apariţia tromboflebitei, cum sunt: tipul, diametrul
6
şi lungimea canulei folosite, durata perfuzării , pH-ul şi osmola litatea soluţiei perfuzate, infecţia,
numărul de manipulări. Se recomadă ca locurile de abord venos pentru nutriţia parenterală totală
(NPT) să nu fie utilizate pentru administrarea altor aditivi sau a alto r soluţii perfuzabile intravenoase .


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiun e

Unele medicamente, cum ar fi insulina, pot interfera cu sistemul lipazelor. Acest tip de interacţiune,
pare a avea o importanţă clinică redusă.

Administra rea heparinei în doze le clinice recomandate provoacă o eliberare tranzitorie a lipoprotein-
lipazei în circulaţie. Aceasta conduce iniţial la creşterea lipolizei plasmatice, urmată de o
scădere tranzitorie a clearance- ului trigliceridelor.

Uleiul de soia conţine vitamina K1. Aceasta poate interacţiona cu efectul terapeutic al derivaţilor
cumarinici, administraţi concomitent. Pacienţii trataţi cu astfel de medicamente vor trebui atent
monitorizaţi.
Nu există date clinice care să arate că vreuna din interacţiunile menţionate mai sus ar avea o
importanţă clinică semnificativă.


4.6 Fertilitatea, s arcina si alăptarea

Nu au fost efectuate studii clinice specifice pentru evaluarea siguranţei administrării Kabiven
Peripheral în timpul sarcinii sau alăptării.
Înain te de a prescrie Kabiven Peripheral gravidelor sau femeilor care alăptează se va lua în considerare
evaluarea raportul ui risc poten ţial la făt/sugar -beneficiu terapeutic matern sau al femeii care alăptează.


4.7 Efecte asupra capacită ţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante .


4.8 Reacţ ii adverse

Frecvente
(≥1/100 şi <1/10)
Mai puţin frecvente
(≥1/100 şi <1/100)
Foarte rare
(<1/10000)
Tulburări hematologice
şi limfatice
Hemoliză, reticulocitoză
Tulburări ale sistemului
imunitar
Reacţii de hipersensibilitate
(de exemplu, reacţie
anafilactică, erupţie
cutanată tranzitorie,
urticarie)
Tulburări ale sistemului
nervos
Cefalee
Tulburări vasculare Hipotensiune arterială,
hipertensiune arterială
Tulburări respiratorii,
toracice şi mediastinale
Tahipnee
Tulburări gastro-
intestinale
Durere abdominală,
greaţă, vărsături

Tulburări ale
aparatului genital şi ale
sânului
Priapism
Tulburări generale şi la
nivelul locului de
administrare
Creştere a
temperaturii
corporale
Frisoane, oboseală
7
Frecvente
(≥1/100 şi <1/10)
Mai puţin frecvente
(≥1/100 şi <1/100)
Foarte rare
(<1/10000)
Investigaţii diagnostice Creştere a
concentraţiilor
plasmatice ale
enzimelor hepatice


Similar tuturor soluţiilor perfuzabile hipertone, pot să apară tromboflebite , în cazul administrării prin
vene le periferice.

Sindromul de supraîncărca re lipidic ă
O capacitate redusă de a elimina lipide poate duce la apariţia sindromului de supraîncărcare lipidică.
Aceasta poate să apară ca rezultat al supradozajului sau chiar şi la viteza de perfuzare recomandată,
când se asociază o schimbare bruscă a st ării clinice a pacientului, care are ca rezultat insuficienţ a
renal ă sau hepatic ă sever ă.

Sindromul de supraîncărca re lipidică este caracterizat prin hiperlip idemie, febră, hepatomegalie,
splenomegalie, anemie, leucopenie, trombocitopenie, coagulopatii şi comă. Toate aceste modificări
sunt în totalitate reversibile la oprirea perfuzării emulsiei lipidice.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permite m onitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului
naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web- site-ul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
http://www.anm.ro.


4.9 Supradozaj

Vezi pct. 4.8 “Sindromul de supraîncărca re lipidică ”.

În caz de supradozaj , au fost observate greaţă, vărsături şi transpiraţie, în timpul administrării perfuziei
cu aminoacizi, la viteze ce depăşeau viteza maximă recomandată.
În cazul apar iţiei simptome lor de supradozaj, viteza perfuziei trebuie redusă sau se va opri
administrarea.
În plus , supradozajul poate provoca hiperhidratare, dezechilibre electrolitice, hiperglicemie şi
hiperosmola litate.
În unele cazuri rare, dar severe, pot fi necesare hemodializă, hemofiltrare sau hemo- diafiltrare.5. PROPRIETĂ ŢI FARMACOLOGICE


5.1 Proprietă ţi farmacodinamice

Grupa far macoterapeutică: solu ţii pentru nutriţie parenterală, c odul ATC: B05BA10

Emulsia lipidică
Intralipid, e mulsia lipidică din compoziţia Kabiven Peripheral, asigură un aport de acizi graşi esenţiali
şi neesenţiali, cu lanţ lung, necesari pentru metabolismul energetic şi integritatea structurală a
membranelor celulare.

La dozele recomandate, Intralipid nu determină modificări hemodinamice. Nu au fost descrise
modificări semnificative ale funcţiei respiratorii atunci când Intralipid a fost administrat corect.
Creşterea temporară a valorilor serice ale enzimelor hepatice, observată la unii pacienţi la care se
administrează nutriţie parenterală, este reversibilă şi dispare atunci când nutriţia parenterală este
întreruptă. Modificări similare apar şi la nutriţia parenterală fără emulsii lipidice.
8
Soluţia de aminoacizi şi electroliţi
Aminoacizii, constituenţi proteici ai alimentaţiei obişnuite, sunt utilizaţi în sinteza proteică tisulară, iar
orice surplus este folosit în gluconeogeneză .
Perfuz area de aminoacizi e ste asociată cu o creştere mică a ratei metabolice şi a termogen ezei.

Soluţia de glucoză
Glucoza nu are alte efecte farmacodinamice, în afara contribuţiei la homeostazie.


5.2 Proprietăti farmacocinetice

Emulsia lipidică
Intralipid are proprietăţi biolo gice similare cu ale chilomicronilor endogeni. S pre deosebire de
chilomicroni, Intralipid nu conţine esteri ai colesterolului sau apolipoproteine, dar are un conţinut de
fosfolipide semnificativ mai mare.

Intralipid se elimină din circulaţie printr -o cale similară celei a chilomicronilor endogeni . Componenta
lipidică exogenă este mai întâi hidrolizată în circulaţie şi apoi preluată de receptorii LDL atât periferic
cât şi hepatic . Viteza de eliminare este determinată de compoziţia particulelor lipidice, de starea
nutriţională şi clinică a pacientului şi de viteza de perfuzare. La voluntarii sănătoşi, după un post
nocturn, rata maximă a clearance -ului Intralipid este echivalentă cu 3,8 g ± 1,5 g trigliceride/kg şi zi.

Atât viteza de eliminare, cât şi rata de oxidare sunt dependente de starea clinică a pacientului;
eliminarea este mai rapidă şi rata de oxidare este crescută la pacienţii cu septicemie sau posttraumatic,
în timp ce la pacienţii cu insuficienţă renală sau hipertrigliceridemie se constată o viteză de eliminare
şi o rat ă de oxidare mai mici.

Soluţia de aminoacizi şi electroliţi
Principalele proprietăţi farmacocinetice ale aminoacizilor şi electroliţilor administraţi prin perfuzare
sunt aceleaşi cu ale aminoacizilor şi electroliţilor obţinuţi din al imentaţia normală.
Totuşi, aminoacizii din alimente ajung mai întâi prin vena portă în ficat şi apoi în circulaţia sistemică,
în timp ce aminoacizii administraţi prin perfuzare ajung direct în circulaţia sistemică.

Soluţia de glucoză
Proprietăţile farmaco cinetice ale glucozei administrate prin perfuzare sunt, în principiu, aceleaşi cu ale
glucozei obţinute din alimentaţia normală.


5.3 Date preclinice de siguranţă

Pentru Kabiven Peripheral nu sunt disponibile date preclinice de siguranţă. Totuşi, datele preclinice de
siguranţă disponibile pentru Intralipid , ca şi pentru soluţii de aminoacizi , electroliţi şi glucoză cu
diferite compoziţii şi concentraţii, au demonstrat o toleranţă bună , cu reacţii adverse minime.6. PROPRIETĂ ŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipien ţilor

Emulsia lipidică
Fosfolipide din ou purificate
Glicerol anhidru
Hidroxid de sodiu
Apă pentru preparate injectabile

Soluţia de aminoacizi şi electroliţi
A pă pentru preparate injectabile
Acid acetic glacial
9
Soluţia de glucoză
Apă pentru pr eparate injectabile


6.2 Incompatibilităţi

Kabiven Peripheral nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul

6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani , în ambalajul original

Perioada de valabilitate după amestecare
Du pă deschiderea sigiliilor permeabile, stabilitatea fizică şi chimică în timpul utilizării a amestecului
obţinut din cele 3 compartimente ale sacului a fost demonstrată pentru 24 de ore, la temperaturi de
25°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi s ub 25°C, în ambalajul original. A nu se congela.

După amestecarea cu aditivi
După deschiderea sigiliilor permeabile şi amestecarea celor trei soluţii, adăugarea aditivilor se va face
prin portul destinat introducerii medicamente lor în sac.
Din punct de vedere microbiologic, amestecul trebuie utilizat imediat după ce a fost realizat. Dacă
amestecul nu este utilizat imediat, responsabilitatea privind timpul şi condiţiile de păstrare din timpul
utilizării, înainte de administrare, este a utilizatorului şi nu trebuie să depăşească, în mod normal, 24
de ore, la 2° C-8° C. Dacă păstrarea amestecului nu poate fi evitată şi există siguranţa că adăugarea
aditivilor s -a făcut în condiţii aseptice controlate şi validate, amestecul poate fi păstra t până la 6 zile, la
2° C-8 °C înainte de a fi utilizat . După scoaterea din frigider (2°C -8 °C), amestecul trebuie perfuzat în
decurs de 24 ore.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Ambalajul primar constă dintr -un sac interior multicompartimentat şi un am balaj exterior (pungă ).
Sacul interior este împărţit în trei compartimente, prin septuri permeabile. Între sacul interior şi
ambalajul exterior de protecţie este plasat un absorbant de oxigen.

Sacul interior este confecţionat dintr -un film polimeric mul tistratificat, Excel sau Biofine.

Filmul sacului interior Excel este format din trei straturi. Stratul interior este alcătuit dintr -un
poli -copolimer (propilen/etilen) şi un elastomer termoplastic stiren/etilen/butilen/stiren (SEBS). Stratul
mijlociu este format din SEBS, iar stratul exterior din copoliester -eter. Portul pentru perfuzare este
prevăzut cu un capac din poliolefine. Portul pentru adăugarea aditivilor este prevăzut cu un dop din
poliizopren sintetic (care nu conţine latex).

Filmul sacului interior Biofine este format din poli (propilen-co-etilen), cauciuc sintetic poli[stiren -
bloc -(butilen- co-etilen)] (SEBS) şi cauciuc sintetic poli(stiren -bloc -izopren) (SIS). Porturile pentru
perfuzare şi adăugarea aditivilor sunt confecţionate din polipropil en şi cauciuc sintetic poli[stiren-
bloc -(butilen- co-etilen)] (SEBS) şi sunt prevăzute cu dopuri din poliizopren sintetic (care nu conţine
latex). Portul orb, utilizat doar în timpul fabricaţiei, este confecţionat din polipropilen şi este prevăzut
cu un dop din poliizopren sintetic (care nu conţine latex).

Cutie cu un sac tricompartimentat a 1440 ml emulsie perfuzabilă
Cutie cu 4 saci tricompartimentaţi a 1440 ml emulsie perfuzabilă
Cutie cu un sac tricompartimentat a 1920 ml emulsie perfuzabilă
Cutie cu 2 saci tricompartimentaţi (Excel) a 1920 ml emulsie perfuzabilă
10
Cutie cu 4 saci tricompartimentaţi (Biofine) a 1920 ml emulsie perfuzabilă
Cutie cu un sac tricompartimentat a 2400 ml emulsie perfuzabilă
Cutie cu 2 saci tricompartimentaţi (Excel) a 2400 ml emulsie perfuzabilă
Cutie cu 3 saci tricompartimentaţi (Biofine) a 2400 ml emulsie perfuzabilă

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

N umai pentru o singură utilizare.

Medicamentul nu trebuie utilizat dacă ambalajul este deteriorat. Conţinutul celor trei compartimente
trebuie amestecat înainte de utilizare.
Pentru a realiza un amestec omogen, sacul trebuie răsturnat de câteva ori, imedia t înainte de perfuzare.
Medicamentul trebuie utilizat numai dacă soluţiile de aminoacizi şi glucoză sunt limpezi, incolore sau
uşor gălbui, iar emulsia lipidică este albă şi omogenă.

Compatibilităţi

Aditivi
La emulsia de Kabiven Peripheral se pot adăuga doar medicamente sau soluţii nutriţionale a căror
compatibilitate a fost testată.
Aditivii trebuie adăugaţi în condiţii aseptice.
Informaţiile privind amestecurile permise sunt furnizate la cerere.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările
locale.7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fresenius Kabi AB,
Rapsgatan 7, SE -751 74 Uppsala, Suedia
Tel: +46 -(0)18- 64 40 00
Fax: +46- (0)18- 64 49 00
e -mail:
info -sweden@fresenius -kabi.com8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢI EI DE PUNERE PE PIAŢĂ

440/200 7/01-02 -03 -04 -05 -06- 07-089. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei - Decembrie 2007


10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai 2015