DAIVOBET 50 micrograme/0,5 mg/g


Substanta activa: COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM+BETAMETHASONUM)
Clasa ATC: D05AX52
Forma farmaceutica: GEL
Prescriptie: PRF
Tip ambalaj: Cutie cu 1 tub din PP cu capac cu filet si piston din PEÎD, un aplicator tip pompa cu carcasa PP si un capac de protectie din PP x 60 g gel
Producator: LEO PHARMA A/S - DANEMARCA


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Daivobet 50 micrograme/0,5 mg/g gel2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un gram gel conţine 50 micrograme calcipotriol (sub formă de calcipotriol monohidrat) şi 0,5 mg
betametazonă (sub formă de dipropionat).

Excipient cu efect cunoscut:
Butilhidroxitoluen (E321)160 micrograme/g gel

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Gel.
Un gel aproape transparent, incolor până la aproape alb.4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul topic al psoriazisului scalpului la adulţi.
Tratament topic al formelor uşoare până la moderate de psoriazis în plăci, localizat în alte regiuni
decât scalpul, la adulţi.


4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Daivobet gel trebuie aplicat la nivelul zonelor afectate, o dată pe zi. Durata recomandată de tratament
este de 4 săptămâni pentru zonele scalpului şi de 8 săptămâni pentru alte regiuni decât scalpul. Dacă
tratamentul trebuie continuat sau reluat după această perioadă, acest lucru se va face după o nouă
evaluare şi sub supraveghere medicală.

Când sunt utilizate medicamente care conţin calcipotriol, doza maximă zilnică nu trebuie să
depăşească 15 g. Zona tratată cu medicamente care conţin calcipotriol nu trebuie să depăşească 30%
din suprafaţa corporală (vezi pct. 4.4).

Dacă se utilizează la nivelul scalpului
Pot fi tratate cu Daivobet gel toate zonele afectate ale scalpului. De regulă, pentru tratamentul zonelor
afectate ale scalpului este suficientă o cantitate cuprinsă între 1 g şi 4 g pe zi (cantitatea de 4 g
corespunde unei linguriţe).
2
Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală şi hepatică
Siguranţa şi eficacitatea utilizării Daivobet gel la pacienţii cu insuficienţă renală severă sau la pacienţii
cu tulburări hepatice severe nu au fost evaluate.

Copii şi adolescenţi
Siguranţa şi eficacitatea utilizării Daivobet gel la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost
încă stabilite. Datele disponibile până în prezent la copii între 12 şi 17 ani sunt descrise la Pct. 4.8 şi

5.1, dar nu se poate face o recomandare de dozaj.

Mod de administrare
Daivobet gel nu trebuie aplicat direct pe faţă sau pe ochi. Pentru a obţine un efect optim, imediat după
aplicarea Daivobet gel, se vor evita duşurile, băile şi spălatul pe cap în cazul aplicării la nivelul
scalpului. Daivobet gel trebuie să rămână pe piele pe tot parcursul nopţii sau zilei.

Când se utilizează tubul cu aplicator
Înainte de prima utilizare a tubului cu aplicator, tubul şi aplicatorul trebuie asamblate.
După amorsare, fiecare acţionare completă eliberează 0,05 g de Daivobet gel.
Daivobet gel se aplică pe zona afectată utilizând tubul cu aplicator.
Mâinile trebuie spălate după utilizare dacă Daivobet gel a ajuns pe degete.
Daivobet gel tub cu aplicator este însoţit de prospect împreună cu instrucţiuni detaliate de utilizare.

Când se utilizează flaconul
Flaconul trebuie agitat înainte de utilizare şi Daivobet gel trebuie aplicat pe suprafaţa afectată.
Mâinile trebuie spălate după utilizare.


4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1

Utilizarea Daivobet este contraindicată în cazul psoriazisului eritrodermic, exfoliativ şi pustular.

Din cauza conţinutului de calcipotriol, utilizarea Daivobet este contraindicată la pacienţii cu tulburări
diagnosticate ale metabolismului calciului (vezi pct. 4.4).

Din cauza conţinutului de corticosteroizi, utilizarea Daivobet este contraindicată în următoarele
afecţiuni: leziuni cutanate de etiologie virală (de exemplu, herpes sau varicelă), infecţii cutanate
fungice sau bacteriene, infecţii determinate de paraziţi, manifestări cutanate ale tuberculozei, dermatită
periorală, atrofie cutanată, vergeturi atrofice, fragilitate venoasă cutanată, ihtioză, acnee vulgară, acnee
rozacee, rozacee, ulceraţii şi plăgi (vezi pct. 4.4).


4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Efecte asupra sistemului endocrin
Daivobet gel conţine un steroid potent de clasă III şi trebuie evitată administrarea concomitentă cu alţi
steroizi. Din cauza absorbţiei sistemice, care poate să apară şi în cazul tratamentului topic cu
corticosteroizi, pot să apară reacţii adverse legate de tratamentul cu corticosteroizi sistemici, cum sunt
supresia corticosuprarenală sau impactul asupra controlului metabolic al diabetului zaharat. Trebuie
evitată aplicarea sub pansament ocluziv, deoarece acest fapt determină creşterea absorbţiei sistemice a
corticosteroizilor. Trebuie evitată aplicarea pe suprafeţe extinse, la nivelul zonelor cutanate afectate,
mucoaselor sau pliurilor cutanate, deoarece creşte absorbţia sistemică a corticosteroizilor (vezi pct.

4.8).
3 Un studiu efectuat la pacienţii cu leziuni extinse la nivelul scalpului şi corpului, care au utilizat o
asociere de doze mari de Daivobet gel (administrare la nivelul scalpului) şi doze mari de Daivobet
unguent (administrare la nivelul corpului), a arătat că, după 4 săptămâni de tratament, 5 pacienţi din 32
au prezentat o scădere la limită a cortizolului la testul de provocare cu hormon adrenocorticotrop
(ACTH) (vezi pct. 5.1).

Efecte asupra metabolismului calciului
Din cauza conţinutului de calcipotriol, dacă este depăşită doza maximă zilnică (15 g), poate să apară
hipercalcemia. La întreruperea tratamentului, valoarea calcemiei revine la normal. Riscul de apariţie a
hipercalcemiei este minim atunci când sunt respectate recomandările cu privire la administrarea de
calcipotriol. Trebuie evitată administrarea pe mai mult de 30% din suprafaţa corpului (vezi pct. 4.2)

Reacţii adverse locale
Daivobet conţine un steroid potent de clasă III şi trebuie evitată administrarea concomitentă cu alţi
steroizi la nivelul aceleiași zone.
Tegumentele feţei şi de la nivelul zonei genitale sunt foarte sensibile la corticosteroizi. Medicamentul
nu trebuie utilizat la nivelul acestor zone. Pacientul trebuie instruit să utilizeze corect medicamentul,
pentru a evita aplicarea şi transferul accidental la nivelul feţei, gurii şi ochilor. Pentru a evita transferul
accidental la nivelul acestor zone, mâinile trebuie să fie spălate după fiecare aplicare.

Infecţii cutanate concomitente
Atunci când leziunile sunt infectate secundar, trebuie să se administreze tratament antimicrobian. Cu
toate acestea, dacă infecţia se agravează, tratamentul cu corticosteroizi trebuie întrerupt (vezi pct. 4.3).

Întreruperea tratamentului
Tratamentul psoriazisului cu corticosteroizi topici poate constitui un factor de risc pentru apariţia
psoriazisului pustular generalizat sau a efectului de rebound la întreruperea tratamentului. Prin urmare,
în perioada de după tratament trebuie continuată supravegherea medicală.

Utilizarea pe termen lung
În cazul utilizării pe termen lung a tratamentului cu corticosteroizi există un risc crescut de reacţii
adverse locale şi sistemice. Dacă apar reacţii adverse determinate de administrarea pe termen lung a
corticosteroizilor, tratamentul trebuie întrerupt (vezi pct. 4.8).

Utilizare neevaluată
Nu există nicio experienţă privind utilizarea Daivobet la pacienţii cu psoriazis gutat.

Tratamente concomitente şi expunerea la radiaţii UV
Daivobet unguent administrat pentru leziunile de psoriazis de la nivelul corpului a fost utilizat în
asociere cu Daivobet gel administrat pentru leziunile de psoriazis de la nivelul scalpului, însă există o
experienţă limitată privind administrarea asociată a Daivobet cu alte medicamente antipsoriazice
topice aplicate la nivelul aceleiaşi zone sau cu alte medicamente antipsoriazice administrate sistemic
sau cu fototerapie.

În timpul tratamentului cu Daivobet, se recomandă ca medicul să avertizeze pacienţii să limiteze sau
să evite expunerea excesivă la lumina naturală a soarelui sau la cea artificială. Administrarea topică de
calcipotriol trebuie asociată cu utilizarea radiaţiilor UV numai dacă medicul şi pacientul consideră că
beneficiile depăşesc riscurile potenţiale (vezi pct. 5.3).

Reacţii adverse la excipienţi
Daivobet gel conţine excipientul butilhidroxitoluen (E321), care poate provoca reacţii adverse cutanate
locale (de exemplu, dermatită de contact) sau iritaţie a ochilor sau a mucoaselor.


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile cu Daivobet.
4

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Nu există date adecvate privind utilizarea Daivobet la femeile gravide. Studiile cu glucocorticoizi
efectuate la animale au arătat prezenţa unor efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3),
însă un număr de studii epidemiologice (mai puţin de 300 de rezultate din sarcini) nu au evidenţiat
malformaţii congenitale la copiii născuţi de mamele tratate cu corticosteroizi în timpul sarcinii. Riscul
potenţial pentru om nu este pe deplin cunoscut. Prin urmare, în timpul sarcinii se poate utiliza
Daivobet numai dacă beneficiul anticipat justifică riscul potenţial.

Alăptarea
Betametazona se elimină în lapte, dar riscul apariţiei reacţiilor adverse la sugari pare să fie puţin
probabil la administrarea de doze terapeutice. Nu există date referitoare la eliminarea de calcipotriol în
lapte. În cazul în care se recomandă Daivobet la femeile care alăptează, trebuie luate măsuri de
precauţie. Pacienta trebuie informată să nu utilizeze Daivobet la nivelul sânilor atunci când alăptează.

Fertilitatea
Studiile efectuate la şobolani cu administrare orală de doze de calcipotriol şi betametazonă
dipropionat nu au relevat niciun efect negativ asupra fertilităţii masculilor sau femelelor (vezi pct.

5.3).


4.7 Efectele asupra capacităţii de a conduce autovehicule sau de a folosi utilaje

Daivobet nu are nicio influenţă sau are o influenţă foarte mică asupra capacităţii de a conduce
autovehicule şi de a folosi utilaje.


4.8 Reacţii adverse

Estimarea frecvenței reacțiilor adverse se bazează pe analiza datelor cumulate din studiile clinice,
inclusiv studiile de siguranță post-autorizare și raportările spontane.

Cea mai frecvent raportată reacţie adversă în timpul tratamentului este pruritul.

Reacțiile adverse sunt prezentate conform clasificării MedDRA System Organ Class iar reacțiile
adverse individuale sunt prezentate începând cu reacţia raportată cel mai frecvent. În cadrul fiecărei
grupări în funcţie de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

Foarte frecvente(≥1 / 10)
Frecvente (≥1 / 100 la <1/10)
Mai puțin frecvente (≥1 / 1000 și <1/100)
Rare (≥1 / 10000 și <1/1000)
Foarte rare (<1/10000)

Infecții și infestări
Mai puțin frecvente ≥1 / 1000 și <1/100 Infecție a pielii *
Foliculita
Tulburări ale sistemului imunitar
Rare ≥1 / 10000 și <1/1000 Hipersensibilitate
Tulburări oculare
Rare ≥1 / 10000 și <1/1000 Iritaţie oculară
Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat
Frecvente ≥1 / 100 la <1/10 Prurit
Mai puțin frecvente ≥1 / 1000 și <1/100 Exacerbare a psoriazisului
Dermatită
5 Eritem
Erupţie cutanată tranzitorie**
Acnee
Senzaţie de arsură cutanată
Iritaţie cutanată
Xerodermie
Rare ≥1 / 10000 și <1/1000 Striuri cutanate
Exfoliere cutanată
Tulburări generale și la nivelul locului de administrare
Mai puțin frecvente ≥1 / 1000 și <1/100 Durere la locul de aplicare***
Rare ≥1 / 10000 și <1/1000 Efect de rebound
* Au fost raportate infecții cutanate, inclusiv infecţii bacteriene, fungice și virale.
** Au fost raportate diferite tipuri de erupții cutanate tranzitorii, cum sunt cele eritematoase şi
pustulare.
*** Senzaţia de arsură cutanată este inclusă în durerea la locul de aplicare.

Următoarele reacţii adverse sunt considerate a fi specifice claselor farmacologice ale calcipotriolului şi
betametazonei, după cum urmează:

Calcipotriolul
Reacţiile adverse includ reacţii la nivelul zonei tratate, prurit, iritaţie cutanată, senzaţie de arsură şi
înţepătură, xerodermie, eritem, erupţie cutanată tranzitorie, dermatită, eczeme, agravare a
psoriazisului, reacţii de fotosensibilitate şi hipersensibilitate, inclusiv cazuri foarte rare de angiodem şi
edem facial.
Foarte rar, în urma utilizării topice, pot apărea efecte sistemice care cauzează hipercalcemie sau
hipercalciurie (vezi pct. 4.4).

Betametazona (sub formă de dipropionat)
Pot apărea reacţii locale după aplicarea topică, mai ales în timpul utilizării prelungite, inclusiv atrofie
cutanată, telangiectazii, vergeturi, foliculită, hipertricoză, dermatită periorală, dermatită alergică de
contact, depigmentare şi milium coloid.
În timpul tratamentului psoriazisului cu corticosteroizi topici există riscul apariţiei psoriazisului
pustular generalizat.

Reacţiile sistemice determinate de utilizarea topică a corticosteroizilor sunt rare la adulţi, însă pot fi
severe. Suprimarea funcţiei adrenocorticale, cataracta, infecţiile, impactul asupra controlului metabolic
al diabetului zaharat şi creşterea presiunii intraoculare reprezintă riscuri determinate, mai ales, de
tratamentul pe perioadă îndelungată. Reacţiile sistemice apar mai frecvent în cazul aplicării sub
pansament ocluziv (plastic, la nivelul pliurilor cutanate), aplicării pe zone mari şi în timpul
tratamentului de lungă durată (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi
Nu au fost observate evenimente adverse noi sau reacţii adverse noi la 109 adolescenţi cu vârste între
12 și 17 ani cu psoriazis al scalpului trataţi cu Daivobet gel timp de 8 săptămâni. Totuşi, din cauza
mărimii studiilor, nu poate fi trasă o concluzie fermă cu privire la profilul de siguranţă al Daivobet gel
la adolescenţi comparativ cu cel al adulţilor. Vezi pct. 5.1.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului
naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.


4.9 Supradozaj
6
Depăşirea dozei recomandate poate determina creşteri ale calcemiei, care revine rapid la normal la
întreruperea tratamentului. Simptomele de hipercalcemie includ poliurie, constipaţie, slăbiciune
musculară, confuzie şi comă.

Utilizarea excesivă, de lungă durată de corticosteroizi topici poate determina supresie a axului
hipofizo-suprarenalian, determinând insuficienţă suprarenală secundară, care este, în general,
reversibilă. În aceste cazuri, este indicat tratamentul simptomatic.
În caz de toxicitate cronică, tratamentul cu corticosteroizi trebuie întrerupt treptat.

S-a raportat că, din cauza utilizării greşite, un pacient cu psoriazis eritrodermic extins, tratat cu 240 g
de Daivobet unguent săptămânal (corespunzătoare dozei zilnice de aproximativ 34 g) pentru o
perioadă de 5 luni (doza maximă recomandată fiind de 15 g zilnic), a dezvoltat sindrom Cushing în
timpul tratamentului şi apoi psoriazis pustular după oprirea bruscă a tratamentului.5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE


5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antipsoriazice, alte antipsoriazice de uz topic, calcipotriol, combinaţii.
codul ATC: D05AX52

Calcipotriolul este un analog al vitaminei D. Datele in vitro sugerează că acţiunea calcipotriolului este
aceea de a induce diferenţierea şi supresia proliferării keratinocitelor. Aceasta este considerată
acţiunea de bază care determină efectul în psoriazis.

Similar altor corticosteroizi topici, betametazona dipropionat are proprietăţi antiinflamatoare,
antipruriginoase, vasoconstrictoare şi imunosupresoare; cu toate acestea, nu are efect curativ. Efectul
acesteia poate fi intensificat prin administrarea sub pansament ocluziv, ca urmare a penetrării
accentuate a stratului cornos. În consecință, acest fapt determină creşterea incidenţei reacţiilor adverse.
În general, mecanismul activităţii antiinflamatoare a steroizilor topici nu este pe deplin cunoscut.

Răspunsul glandei suprarenale la ACTH a fost determinat prin măsurarea concentraţiei plasmatice a
cortizolului la pacienţii cu psoriazis extins al corpului şi scalpului, care au utilizat săptămânal până la
106 g Daivobet gel și Daivobet unguent. O scădere la limită a cortizolului la 30 de minute după
administrarea ACTH a fost observată la 5 din 32 de pacienţi (15,6%) după 4 săptămâni de tratament şi
la 2 din 11 pacienţi (18,2%) care au continuat tratamentul până la 8 săptămâni. În ambele situaţii,
concentraţia plasmatică a cortizolului a fost normală la 60 de minute după administrarea de ACTH. Nu
s-au evidenţiat modificări ale metabolismului calciului la aceşti pacienţi. În ceea ce priveşte
suprimarea axei hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenale, acest studiu prezintă dovezi că dozele foarte
mari de Daivobet gel şi Daivobet unguent pot avea un efect slab asupra axei hipotalamo-hipofizo-
corticosuprarenale.

Eficacitatea utilizării Daivobet gel administrat în doză unică zilnică a fost investigată în două studii
clinice randomizate, dublu orb, cu o durată de 8 săptămâni, care au inclus peste 2900 de pacienţi cu
psoriazis al scalpului, cu severitate cel puţin uşoară, conform Raportului global de evaluare al
investigatorului cu privire la intensitatea bolii (IGA). Studiul s-a efectuat comparativ cu administrarea
de betametazonă dipropionat în vehicul gel, calcipotriol în vehicul gel şi (în unul dintre studii) numai
de vehicul gel, toate administrate o dată pe zi. Rezultatele privind criteriul principal de evaluare a
răspunsului terapeutic (fără semne de boală sau cu boală foarte uşoară în săptămâna 8, conform IGA)
au arătat că Daivobet gel a fost semnificativ statistic mai efi
cace decât comparatorii. De asemenea,
datele similare obţinute în săptămâna 2, cu privire la rapiditatea instalării efectului terapeutic au arătat
faptul că Daivobet gel a fost semnificativ statistic mai eficace decât comparatorii.
7 % pacienţilor fără
semne de boală
sau cu boală foarte
uşoară Daivobet gel
(n = 1108) Betametazonă
dipropionat
(n = 1118)
Calcipotriol
(n = 558)
Vehicul gel
(n = 136)
săptămâna 2 53,2% 42,8%1 17,2%1 11,8%1
săptămâna 8 69,8% 62,5%1 40,1%1 22,8%1
1 semnificativ statistic mai puţin eficace comparativ cu Daivobet gel (P<0,001)

Un alt studiu clinic randomizat, dublu orb, cu durată de 8 săptămâni, care a inclus 296 de pacienţi cu
psoriazis vulgar de intensitate mică sau moderată conform IGA, a investigat eficacitatea utilizării
Daivobet gel o dată pe zi, pe alte regiuni decât scalpul. Studiul s-a efectuat comparativ cu
administrarea de betametazonă dipropionat în vehicul gel, calcipotriol în vehicul gel şi numai de
vehicul gel, toate administrate o dată pe zi. Criteriul principal de evaluare a răspunsului terapeutic a
fost reprezentat de controlul bolii, conform IGA în săptămâna 4 şi 8. Boala controlată a fost definită ca
fiind „fără simptome” sau „boală minimă” pentru pacienţii cu boală moderată la momentul iniţial sau
„fără simptome” pentru pacienţii cu boală uşoară la momentul iniţial. Procentul modificării în ceea ce
priveşte Indicele Severităţii şi Ariei Psoriazice (ISAP) faţă de momentul iniţial în săptămâna 4 şi 8, a
reprezentat criteriul secundar de evaluare.

% pacienţilor cu
boală controlată Daivobet gel
(n = 126) Betametazonă
dipropionat
(n = 68)
Calcipotriol
(n = 67)
Vehicul gel
(n = 35)
săptămâna 4 20,6% 10,3%1 4,5%1 2,9%1
săptămâna 8 31,7% 19,1%1 13,4%1 0,0%1
1 semnificativ statistic mai puţin eficace comparativ cu Daivobet gel (P<0,05)

Reducere medie
procentuală în
ISAP (DS) Daivobet gel
(n = 126) Betametazonă
dipropionat
(n = 68)
Calcipotriol
(n = 67)
Vehicul gel
(n = 35)
săptămâna 4 50,2 (32,7) 40,8 (33,3)1 32,1 (23,6)1 17,0 (31,8)1
săptămâna 8 58,8 (32,4) 51,8 (35,0) 40,8 (31,9)1 11,1 (29,5)1
1 semnificativ statistic mai puţin eficace comparativ cu Daivobet gel (P<0,05)

Un alt studiu clinic randomizat, cu regim orb pentru investigator, care a inclus 312 pacienţi cu
psoriazis al scalpului de intensitate cel puţin moderată conform IGA, a investigat utilizarea de
Daivobet gel o dată pe zi, comparativ cu Daivonex Scalp soluţie de două ori pe zi, timp de 8
săptămâni. Rezultatele privind criteriul principal de evaluare a răspunsului terapeutic (fără semne de
boală sau cu boală foarte uşoară în săptămâna 8, conform IGA) arată că Daivobet gel a fost
semnificativ statistic mai eficace comparativ cu Daivonex Scalp soluţie.

% pacienţilor fără
semne de boală
sau cu boală foarte
uşoară Daivobet gel
(n = 207) Daivonex Scalp
soluţie
(n = 105)
săptămâna 8 68,6% 31,4%1
1 semnificativ statistic mai puţin eficace comparativ cu Daivobet gel (P<0,001)

Un studiu clinic randomizat, dublu orb, de lungă durată, care a inclus 873 de pacienţi cu psoriazis al
scalpului de intensitate cel puţin moderată (conform IGA) a investigat utilizarea Daivobet gel
comparativ cu calcipotriol administrat în vehiculul gel. Ambele tratamente au fost administrate o dată
pe zi, intermitent, conform indicaţiilor, timp de până la 52 de săptămâni. Evenimentele adverse posibil
8 legate de utilizarea de lungă durată a corticosteroizilor la nivelul scalpului au fost identificate de o
comisie independentă de dermatologi, care a lucrat în regim orb. Între grupurile de tratament,
procentele de pacienţi care au prezentat astfel de evenimente adverse nu au fost semnificativ diferite
(2,6% în grupul de tratament cu Daivobet gel şi 3,0% în grupul de tratament cu calcipotriol, p = 0,73).
Nu au fost raportate cazuri de atrofie cutanată.

Copii şi adolescenţi
Au fost investigate efectele asupra metabolismului calciului în două studii deschise necontrolate, de 8
săptămâni, care au inclus 109 adolescenţi cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani cu psoriazis al scalpului
care au utilizat până la 69 de grame de Daivobet gel pe săptămână. Nu au fost raportate cazuri de
hipercalcemie şi nici modificări relevante clinic în calciul urinar. Răspunsul glandei suprarenale la
ACTH a fost măsurat la 30 de pacienţi; un pacient a prezentat o scădere a răspunsului cortizolic la
ACTH după 4 săptămâni de tratament, care a fost moderată, fără manifestări clinice şi reversibilă.5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Expunerea sistemică la calcipotriol şi dipropionat de betametazonă după administrarea topică de
Daivobet gel este comparabilă cu cea obţinută la aplicarea Daivobet unguent la şobolani şi porci pitici.
Studiile clinice efectuate cu unguent marcat radioactiv indică faptul că absorbţia sistemică a
calcipotriolului şi a betametozonei din compoziţia farmaceutică a Daivobet unguent este mai mică de
1% din doză (2,5 g) atunci când este aplicată pe piele normală (625 cm
2) timp de 12 ore. Aplicarea la
nivelul plăcilor de psoriazis şi sub pansamente ocluzive poate creşte absorbţia corticosteroizilor topici.
Absorbţia prin pielea cu leziuni este de aproximativ 24%.

În urma expunerii sistemice, ambele substanţe active – calcipotriol şi dipropionat de betametazonă –
sunt metabolizate rapid şi în proporţie mare. Legarea de proteinele plasmatice este de aproximativ
64%. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare după administrarea intravenoasă este de 5-6
ore. Din cauza formării unui depozit la nivelul pielii, eliminarea după aplicarea cutanată este de
ordinul zilelor. Betametazona este metabolizată mai ales în ficat dar şi în rinichi în glucuronoconjugaţi
şi esteri sulfaţi. Calea principală de excreţie a calcipotriolului este prin intermediul materiilor fecale (la
şobolani şi porci pitici), iar pentru dipropionatul de betametazonă este prin urină (şobolani şi şoareci).
La şobolani, studiile privind distribuţia tisulară a calcipotriolului şi a dipropionatului de betametazonă,
marcate radioactiv, au arătat faptul că rinichii şi ficatul au prezentat cea mai mare valoare de
radioactivitate.

Calcipotriolul şi dipropionatul de betametazonă s-au aflat sub limita inferioară de cuantificare în toate
mostrele de sânge prelevate de la 34 de pacienţi trataţi timp de 4 sau 8 săptămâni atât cu Daivobet gel
cât şi cu Daivobet unguent pentru psoriazis extins la nivelul corpului şi scalpului. La unii pacienţi, au
fost cuantificabili un metabolit al calcipotriolului şi un metabolit al dipropionatului de betametazonă.


5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile cu corticosteroizi efectuate la animale au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de reproducere
(palatoschizis, malformaţii ale scheletului). La şobolani, în studiile de toxicitate asupra funcţiei de
reproducere, în cadrul cărora s-au administrat oral corticosteroizi pe termen lung, au fost observate
gestaţie prelungită şi travaliu prelungit şi dificil. Mai mult, au fost observate reducerea supravieţuirii
puilor, a greutăţii şi a câştigului ponderal ale acestora. Nu a existat nicio influenţă asupra fertilităţii.
Nu este cunoscută relevanţa studiilor la om.

Un studiu cu calcipotriol cu privire la carcinogenitatea dermică, efectuat la şoareci şi un studiu oral de
carcinogenicitate la şobolani nu au evidenţiat niciun risc special pentru om.

Studiile de foto(co)carcinogenitate efectuate la şoareci, sugerează că utilizarea de calcipotriol poate
creşte efectul radiaţiilor UV de inducere a tumorilor cutanate.
9 Un studiu cu privire la carcinogenitatea dermică, efectuat la şoareci şi un studiu oral de
carcinogenicitate la şobolani, nu au evidenţiat niciun risc special pentru om a dipropionatului de
betametazonă. Nu s-a efectuat studiu de fotocarcinogenitate cu dipropionat de betametazonă.

Într-un studiu cu privire la tolerabilitatea locală efectuat la iepuri, Daivobet gel a determinat iritaţie
cutanată de intensitate uşoară până la moderată şi o iritaţie oculară uşoară, tranzitorie.6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipienţilor

Parafină lichidă
Eter stearilic de polioxipropilenă
Ulei de ricin hidrogenat
Butilhidroxitoluen (E321)
α-tocoferol racemic


6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte
medicamente.


6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

Flacon: După prima deschidere: 3 luni.
Tub cu aplicator: După prima deschidere: 6 luni.


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se congela.
Flacon: A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon: Flacon din polietilenă de înaltă densitate cu duză din polietilenă de joasă densitate şi capac cu
filet din polietilenă de înaltă densitate.
Flacoanele sunt ambalate în cutii.
Mărimi de ambalaj: 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2 x 60 g, 2 x 80 g şi 3 x 60 g.

Tub cu aplicator: Tub din polipropilenă de culoare gri închis cu capac cu filet din polipropilenă de
înaltă densitate de culoare gri la un capăt și piston din polipropilenă de înaltă densitate la celălalt
capăt; aplicator tip pompă în carcasă din polipropilenă, cu mâner de apăsare din polioximetilenă și
vărf din elastomer termoplastic; capac de protectie din PP.
Tubul (tuburile), aplicatorul (aplicatoarele) și capacul (capacele) de protecție sunt puse într-o cutie din
carton.
Mărimi de ambalaj: 60 g (echivalentul a 68 ml) si 2x60 g (echivalentul a 2x 68 ml).
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările
locale.
10

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danemarca8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9001/2016/01-099. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Prima autorizare - Martie 2012

Reînnoirea autorizaţiei – Mai 2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai 2016