ZADOBRA 5 mg


Substanta activa: ZOLPIDEMUM
Clasa ATC: N05CF02
Forma farmaceutica: COMPR. FILM.
Prescriptie: PRF
Tip ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC transparent/Al x 10 comp. film.
Producator: ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zadobra 5 mg comprimate filmate2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine: zolpidem tartrat 5 mg, echivalent cu zolpidem 4,019 mg.

Excipient(ţi): fiecare comprimat conţine lactoză monohidrat 47,55 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat
Comprimat filmat rotund, biconvex, de culoare roz, fără linie de divizare.4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

TratamentulZolpidem este indicat pentru tratamentul de scurtă durată al insomniei.

Benzodiazepinele la adulți, în situații în care insomnia este debilitantă sau medicamentele de tip
benzodiazepinic trebuie utilizate numai în cazul insomniei de severitate relevantă din punct de vedere clinic, atunci când tulburarea este invalidantă sau supune pacientul unui stres marcatprovoacă suferință severă pacientului.

4.2 Doze şi mod de administrare

Administrare orală
Medicamentul trebuie administrat cu o cantitate suficientă de lichid, chiar înainte de culcare.
Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă. În general, aceasta variază de la câteva zile
până la două săptămâni, cu un maxim de patru săptămâni, incluzând şi perioada de reducere treptată a
dozelor.
Reducerea treptată a dozelor trebuie adaptată în mod individual, pentru fiecare pacient în parte.
În anumite cazuri, poate fi necesară extinderea tratamentului peste perioada maximă; în această situaţie,
această măsură nu trebuie luată fără reevaluarea stării generale a pacientului.

Adulţi:
Tratamentul trebuie administrat în priză unică, iar administrarea nu trebuie repetată în timpul aceleiaşi nopţi. Doza zilnică recomandată pentru adulţi este de 10 mg, administrată imediat înainte de culcare. Trebuie utilizată doza zilnică minimă eficace de zolpidem, care nu trebuie să depăşească 10 mg.
Vârstnici:
Formatat: La stânga: 2,5 cm, La dreapta: 2 cm, Sus: 2,5
cm, Jos: 2,5 cm, Distanță de la antet la margine: 1,7 cm,
Distanță de la subsol la margine: 1,25 cm
Formatat: Română
2
La pacienţii vârstnici sau la pacienţii cu stare generală alterată, care pot fi deosebit de sensibili la efectele
tartratului de zolpidem, este recomandată o doză de 5 mg. Această doză trebuie crescută la 10 mg numai
în cazul în care răspunsul clinic este inadecvat şi medicamentul este bine tolerat.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică
La pacienţii cu insuficienţă hepatică, la care medicamentul nu este eliminat la fel de rapid ca la subiecţii
sănătoşi, este recomandată administrarea unei doze de 5 mg. Această doză trebuie crescută la 10 mg
numai în cazul în care răspunsul clinic este inadecvat şi medicamentul este bine tolerat.
Doza totală zilnică de zolpidem tartrat nu trebuie să depăşească 10 mg, la niciun pacient.

Copii şi adolescenţi (sub vârsta de 18 ani):
Zadobra este contraindicatNu se recomandă administrarea zolpidem la copiiicopii şi adolescenţiiadolescenţi cu vârsta sub 18 ani, din cauza lipsei dovezilor care să ateste eficacitatea la această grupă de vârstă. Datele disponibile din studiile clinice controlate prin placebo sunt descrise la pct. 5.1.

4.3 Contraindicaţii

 Hipersensibilitate la zolpidem tartratsubstanţa activă sau la oricare dintre excipienţi enumeraţi la
pct. 6.1
 Miastenia gravis
 Deprimare respiratorie severă
 Apnee obstructivă în somn
 Insuficienţă hepatică severă
 Din lipsa datelor de eficacitate, zolpidem nu va fi prescris pentru copii și
adolescențiCopii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 4.2 şi 5.1)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generalităţi
Ori de câte ori este posibil, trebuie identificată cauza insomniei. Anterior prescrierii unui hipnotic, trebuie
trataţi factorii etiologici subiacenţi. Eşecul remiterii insomniei după o cură de tratament de 7 – 14 zile
poate indica prezenţa unei tulburări psihice sau organice primare, care trebuie evaluată.

Mai jos sunt prezentate informaţii generale referitoare la efectele observate după administrarea
benzodiazepinelor sau a altor medicamente hipnotice, care trebuie luate în considerare de către medicul
prescriptor.

Afectare psihomotorie în ziua următoare administrării medicamentului
Riscul afectării psihomotorii în ziua următoare administrării medicamentului, inclusiv a capacităţii de a conduce vehicule, este crescut dacă: - zolpidemul este administrat cu mai puţin de 8 ore înainte de efectuarea unor activităţi care necesită vigilenţă (vezi pct. 4.7); - se administrează o doză mai mare decât cea recomandată; - zolpidemul este administrat în asociere cu alte medicamente cu efect deprimant asupra SNC, alte medicamente care cresc concentraţia plasmatică a zolpidemului, alcool etilic sau substanţe ilicite (vezi pct. 4.5). Zolpidemul trebuie administrat în priză unică, imediat înainte de culcare, iar administrarea nu trebuie repetată în timpul aceleiaşi nopţi.
Toleranţă
În urma utilizării repetate timp de câteva săptămâni poate apărea o anumită scădere a eficacităţii efectelor
hipnotice ale benzodiazepinelor cu timp scurt de acţiune şi ale medicamentelor de tip benzodiazepinic.

Formatat: Italiană (Italia)
Formatat: Italiană (Italia)
Formatat: Italiană (Italia)
Formatat: Italiană (Italia)
Formatat: Italiană (Italia)
Formatat: Cu marcatori + Nivel: 1 + Aliniat la: 0,63 cm +
Indentare la: 1,27 cm
Formatat: Font: Nu Aldin
Formatat: Font: Nu Aldin
Formatat: Font: Aldin
Formatat: Română
3
Dependenţă Utilizarea benzodiazepinelor sau a medicamentelor de tip benzodiazepinic poate duce la instalarea
dependenţei fizice şi psihologice de aceste medicamente. Riscul de instalare a dependenţei creşte în
funcţie de doză şi de durata tratamentului şi este mai mare la pacienţii cu antecedente de tulburări psihice
şi/sau abuz de alcool etilic sau medicamente.

Odată instalată dependenţa fizică, întreruperea bruscă a tratamentului va fi însoţită de simptome de sevraj.
Acestea pot fi: cefalee şi mialgii, anxietate extremă şi tensiune, nelinişte, confuzie şi iritabilitate. În cazuri
severe pot apărea următoarele simptome: alterare a perceperii realităţii, depersonalizare, hiperacuzie,
senzaţie de amorţeală şi furnicături ale extremităţilor, hipersensibilitate la lumină, la zgomot şi la
contactul fizic, halucinaţii sau crize epileptice.

Insomnie de rebound
La întreruperea tratamentului cu un medicament hipnotic poate apărea un sindrom tranzitoriu, în care
simptomele care au justificat instituirea tratamentului cu o benzodiazepină sau cu un medicament de tip
benzodiazepinic revin în formă accentuată. Acesta poate fi însoţit de alte reacţii, incluzând schimbări de
dispoziţie, anxietate şi nelinişte.

Este important ca pacienţii să fie conştienţi de posibilitatea apariţiei unui fenomen de rebound, prin
aceasta minimizând starea de anxietate care ar putea apărea la oprirea tratamentului cu acest medicament.

Există date care indică faptul că, în cazul benzodiazepinelor şi al medicamentelor de tip benzodiazepinic
cu durată scurtă de acţiune, fenomenul de sevraj poate deveni manifest în intervalul dintre administrarea
dozelor, în special atunci când se administrează doze mari.

Deoarece apariţia simptomelor de sevraj/fenomenelor de rebound este mai probabilă după întreruperea
bruscă a tratamentului, se recomandă reducerea treptată a dozei.

Durata tratamentului
Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă posibil (vezi pct. 4.2), dar nu trebuie să depăşească 4
săptămâni, incluzând perioada de scădere treptată a dozelor. Tratamentul nu trebuie prelungit dincolo de
această perioadă în lipsa unei reevaluări a situaţiei.

Poate fi util ca pacientul să fie informat, la iniţierea tratamentului, asupra faptului că acesta va avea o
durată limitată.

Amnezie
Benzodiazepinele şi medicamentele de tip benzodiazepinic pot induce amnezie anterogradă. Aceasta
intervine cel mai adesea la câteva ore după administrarea medicamentului. Pentru a reduce acest riscdiminua riscul, pacienţii trebuie să se asigure că pot dormi fără întrerupere timp de 7 – 8 ore (vezi pct. 4.8).
Reacţii psihice şi „paradoxale”
În cazul utilizării benzodiazepinelor şi a medicamentelor de tip benzodiazepinic este cunoscut faptul că
pot să apară reacţii cum sunt nelinişte, agitaţie, iritabilitate, agresivitate, iluzii, furie, coşmaruri,
halucinaţii, psihoze, somnambulism, comportament inadecvat, accentuare a insomniei şi alte reacţii
adverse comportamentale. La apariţia acestora, trebuie întreruptă administrarea medicamentului. Apariţia
acestor reacţii este mai probabilă la vârstnici.

Grupe speciale de pacienţi
Pacienţii vârstnici sau pacienţii cu stare generală alterată trebuie trataţi cu doze mai mici: vezi dozele
recomandate (pct. 4.2). Din cauza efectului miorelaxant, în special la pacienţii vârstnici, există un risc de cădere în momentul
ridicării din pat în timpul nopţii şi, ca urmare, de fractură de şold.

Formatat: Font: 11 pt, Română
4
Pacienţi cu insuficienţă renală (vezi pct. 5.2) Deşi nu este necesară ajustarea dozei, se recomandă precauţie în cazul administrării la pacienţii cu
insuficienţă renală.Pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică
Trebuie luate măsuri de precauţie în cazul prescrierii tartratului de zolpidem, deoarece benzodiazepinele
au un efect demonstrat de deprimare a centrului respirator. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul
că anxietatea sau agitaţia pot reprezenta semne ale insuficienţei respiratorii decompensate.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică severă
Benzodiazepinele şi medicamentele de tipul benzodiazepinelor nu sunt indicate pentru tratamentul
pacienţilor cu insuficienţă hepatică severă, deoarece pot precipita apariţia encefalopatiei.
Utilizarea la pacienţii cu afecţiuni psihotice Benzodiazepinele şi medicamentele de tipul benzodiazepinelor nu sunt recomandate pentru tratamentul de
primă intenţie.Utilizarea în depresie
Cu toate că nu s-au demonstrat interacţiuni relevante din punct de vedere clinic, farmacocinetic şi
farmacodinamic cu ISRS, tartratul de zolpidem trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu simptome
manifeste de depresie. Pot să apară tentative de suicid. Din cauza posibilităţii de supradozaj voluntar,
acestor pacienţi trebuie să li se furnizeze cea mai mică cantitate de medicament posibilă.

Benzodiazepinele şi medicamentele de tip benzodiazepinic nu trebuie utilizate în monoterapie în scopul
tratării depresiei sau a anxietăţii asociate depresiei (la acest grup de pacienţi există riscul de precipitare a
tendinţei de suicid).

Utilizarea la pacienţii cu antecedente de abuz de medicamente sau de alcool etilic
Benzodiazepinele şi medicamentele de tip benzodiazepinic trebuie utilizate cu extremă precauţie la
pacienţii cu antecedente de consum abuziv de alcool etilic sau medicamente. Aceşti pacienţi trebuie atent
supravegheaţi în timpul tratamentului cu tartrat de zolpidem, deoarece, în cazul lor, există riscul
dezvoltării toleranţei şi dependenţei psihologice.
Somnambulism şi comportamente asociate:
La pacienţi care au utilizat zolpidem au fost raportate cazuri de mers în somn şi alte comportamente
asociate, cum ar fi „condusul auto în somn”, pregătirea şi consumarea alimentelor, efectuarea de
convorbiri telefonice sau activitate sexuală, în timp ce aceştia nu erau pe deplin conştienţi, cu amnezie
asupra evenimentului. Consumul de alcool etilic şi utilizarea altor substanţe cu efect deprimant asupra
SNC concomitent cu administrarea de zolpidem pare să crească riscul apariţiei unor asemenea
comportamente, la fel ca şi utilizarea zolpidem la doze mai mari decât doza maximă recomandată.
Întreruperea tratamentului cu zolpidem trebuie luată în considerare în mod serios la pacienţii care
raportează asemenea comportamente (vezi pct. 4.5 şi 4.8).

Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit
de lactază Lapp sau malabsorbţie a glucozei-galactozei nu trebuie să utilizeze acest medicament.


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Administrarea concomitentă cu alcoolul etilic nu este recomandată. Efectul sedativ poate fi sporit atunci
când medicamentul este utilizat în combinaţie cu alcoolul etilic. Acest lucru afectează capacitatea de a
conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
5

Trebuie luate măsuri de precauţie atunci când tartratul de zolpidem este utilizat în asociere cu alte
Asociere cu medicamente cu efect de deprimaredeprimant asupra SNC (vezi pct. 4.4).
Creşterea efectului deprimant central poate să apară în cazul utilizării concomitente cu medicamente antipsihotice (neuroleptice), hipnotice, anxiolitice/sedative, medicamente antidepresive, analgezice narcotice, medicamente opioide, antiepileptice, anestezice şi antihistaminice sedative (vezi pct. 4.8. Prin urmare, administrarea concomitentă a zolpidemului cu aceste medicamente poate accentua somnolenţa şi 5.1).afectarea psihomotorie din ziua următoare administrării, inclusiv afectarea capacităţii de a conduce vehicule (vezi pct. 4.4 şi 4.7). La pacienţii trataţi cu zolpidem în asociere cu medicamente antidepresive, inclusiv bupropionă, dezipramină, fluoxetină, sertralină şi venlafaxină, au fost raportate, de asemenea, cazuri izolate de halucinaţii vizuale. Administrarea în asociere cu fluvoxamină poate creşte concentraţia plasmatică a zolpidemului; nu este recomandată utilizarea concomitentă.
Administrarea concomitentă cu miorelaxante poate potenţa efectul de relaxare musculară, în special la
pacienţii vârstnici şi în cazul utilizării dozelor mai mari (risc de cădere!).

De asemenea, în cazul administrării concomitente cu analgezice narcotice, poate apărea accentuarea stării
de euforie, ducând la o sporire a gradului de dependenţă psihologică.
Inhibitori şi inductori ai CYP450 Tartratul de zolpidem este metabolizat prin intermediul unor enzime ale citocromului P450. Enzima
principală este CYP3A4.
Rifampicina induce metabolizarea tartratului de zolpidem, rezultând o scădere a concentraţiei plasmatice
maxime cu aproximativ 60% şi, posibil, o scădere a eficacităţii. De asemenea, sunt de aşteptat efecte
similare şi în cazul utilizării altor inductoare puternice ale enzimelor citocromului P450 (de exemplu
carbamazepina şi fenitoina).
Administrarea în asociere cu ciprofloxacina poate creşte concentraţia plasmatică a zolpidemului; nu este recomandată utilizarea concomitentă.
Substanţele care inhibă enzimele hepatice, în special CYP3A4 (de exemplu antimicoticele azolice,
antibioticele macrolide şi sucul de grapefruit) pot creşte concentraţiile plasmatice şi amplifică acţiunea
tartratului de zolpidem. Totuşi, atunci când tartratul de zolpidem este administrat concomitent cu
itraconazol (un inhibitor al CYP3A4), efectele farmacocinetice şi farmacodinamice nu diferă în mod
semnificativ. Semnificaţia clinică a acestor rezultate nu este cunoscută.

Administrarea concomitentă a tartratului de zolpidem cu ketoconazol (200 mg de două ori pe zi), un
inhibitor potent al CYP3A4, a prelungit timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, a crescut
valoarea totală a ASC şi a scăzut clearance-ul oral aparent pentru tartratul de zolpidem, comparativ cu
administrarea concomitentă de tartrat de zolpidem şi placebo. Valoarea totală a ASC pentru tartratul de
zolpidem a prezentat o creştere modestă în cazul administrării concomitente cu ketoconazolul, factorul de
creştere fiind de 1,83, comparativ cu administrarea de tartrat de zolpidem în monoterapie. Nu se consideră
necesară ajustarea de rutină a dozei de tartrat de zolpidem, dar pacienţii trebuie să fie avertizaţi asupra
faptului că efectele sedative ar putea fi sporite în cazul utilizării concomitente a tartratului de zolpidem cu
ketoconazol.

Alte medicamente
În cazul administrării concomitente a tartratului de zolpidem cu warfarină, digoxină, ranitidină sau cimetidină nu au fost observate interacţiuni farmacocinetice semnificative.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Formatat: Subliniat
Formatat: Subliniat
Formatat: Subliniat, Română
Formatat: Font: Verdana, 9 pt
Formatat: Română
Formatat: Font: 11 pt, Română
Formatat: Font: 12 pt
Formatat: Font: 11 pt, Română
Formatat: Font: 12 pt
Formatat: Subliniat, Română
Formatat: Evidențiere
6
Sarcina Nu există date suficiente pentru a permite evaluarea siguranţei administrării tartratului de zolpidem în
timpul sarcinii.
La om, siguranţa administrării în timpul sarcinii nu a fost stabilită deşi studiile efectuate la animale nu au
evidenţiat efecte teratogene sau embriotoxice.

Trebuie manifestată prudenţă în cazul prescrierii la femeia gravidă.

Dacă medicamentul este prescris unei femei aflată la vârsta fertilă, aceasta trebuie atenţionată să se
adreseze medicului curant în momentul în care intenţionează să rămână gravidă sau presupune că este
gravidă, pentru a primi recomandări în ceea ce priveşte întreruperea tratamentului.

Dacă, din motive medicale stringente, tartratul de zolpidem este administrat în ultima perioadă a sarcinii
sau în timpul travaliului, din cauza acţiunii farmacologice a acestui medicament, pot fi aşteptate efecte
asupra nou-născutului cum sunt hipotermia, hipotonia şi deprimarea respiratorie moderată.

Nou-născuţii ale căror mame au fost tratate cronic cu benzodiazepine sau medicamente de tip
benzodiazepinic în ultima perioadă a sarcinii pot dezvolta simptome de sevraj în perioada postnatală, ca
rezultat al dependenţei fizice.

Alăptarea
Tartratul de zolpidem se elimină în laptele matern în cantităţi minime. De aceea, tartratul de zolpidem nu
trebuie utilizat în timpul alăptării, deoarece efectele asupra sugarului nu au fost studiate.
Fertilitatea:
În cadrul unui studiu cu privire la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere efectuat la şobolani, nu s-a
constatat niciun efect asupra fertilităţii la masculi sau femele în urma administrării orale a unor doze de 4
până la 100 mg substanţă bază/kg, ceea ce reprezintă de 5 până la 130 ori mai mult decât doza
recomandată la om, exprimată în mg/m

2.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

MedicamentulZadobra are efecteinfluenţă majorăe asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi
utilaje.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje poate fi influenţată în mod negativ prin sedare,
amnezie, scădere a capacităţii de concentrare şi afectare a funcţiei musculare. În cazul în care se suprapune o durată insuficientă de somn, poate creşte probabilitatea ca starea de vigilenţă să fie afectată (vezi pct. 4.5). Persoanele care conduc vehicule sau folosesc utilaje trebuie avertizate că, similar altor medicamente hipnotice, există un risc posibil de somnolenţă, prelungire a timpului de reacţie, ameţeală, obnubilare, vedere înceţoşată/diplopie şi diminuare a stării de vigilenţă, precum şi de afectare a capacităţii de a conduce vehicule în dimineaţa următoare administrării tratamentului (vezi pct. 4.8). Pentru a reduce la minimum acest risc, se recomandă o perioadă de odihnă de cel puţin 8 ore în intervalul dintre administrarea zolpidemului şi conducerea de vehicule, folosirea de utilaje şi efectuarea de activităţi la înălţime. La administrarea zolpidemului în monoterapie, în doze terapeutice, a fost afectată capacitatea de a conduce vehicule şi au apărut comportamente precum „şofat în timpul somnului”. În plus, administrarea zolpidemului în asociere cu alcool etilic sau cu alte medicamente cu efect deprimant asupra SNC creşte riscul de apariţie a unor astfel de comportamente (vezi pct. 4.4 şi 4.5). Pacienţii trebuie avertizaţi să nu utilizeze alcool etilic sau alte substanţe psihoactive atunci când iau zolpidem.

4.8 Reacţii adverse
7

Pentru evaluarea reacţiilor adverse se folosesc următoarele convenţii privind frecvenţa:
Foarte frecvente (>1/10)
Frecvente (> 1/100 şi < 1/10)
Mai puţin frecvente (> 1/1000 şi < 1/100)
Rare (> 1/10000 şi < 1/1000)
Foarte rare (< 1/10000)
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Există dovezi în sprijinul faptului că există o incidenţă dependentă de doză a reacţiilor adverse asociate cu
utilizarea tartratului de zolpidem, în special în cazul anumitor reacţii la nivelul SNC şi gastrointestinal.

Aceste reacţii adverse par a fi în legătură cu sensibilitatea individuală a fiecărui pacient în parte şi apar
mai frecvent în prima oră după administrarea medicamentului, dacă pacientul nu merge la culcare sau nu
adoarme imediat (vezi pct. 4.2).

Tulburări ale sistemului imunitar
Cu frecvenţă necunoscută: angioedem

Tulburări psihice
Frecvente: halucinaţii, agitaţie, coşmaruri
Mai puţin frecvente: stare de confuzie, iritabilitate Cu frecvenţă necunoscută: nelinişte, agresivitate, iluzii, furie, psihoză, comportament anormal,
somnambulism (vezi pct. 4.4), dependenţă (ca urmare a întreruperii tratamentului pot apărea simptome de
sevraj sau efecte de rebound), tulburări ale libidoului
Majoritatea acestor reacţii adverse de natură psihică sunt legate de reacţiile paradoxale.

Tulburări ale sistemului nervos:
Frecvente: somnolenţă, cefalee, ameţeli, insomnie exacerbată, amnezie anterogradă (efectele de tip
amnezic pot fi asociate cu un comportament inadecvat)
Cu frecvenţă necunoscută: reducere a nivelului de conştienţă
Tulburări oculare
Mai puţin frecvente: diplopie

Tulburări gastro-intestinale
Frecvente: diaree

Tulburări hepatobiliare
Cu frecvenţă necunoscută: valori serice crescute ale enzimelor hepatice

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Cu frecvenţă necunoscută: erupţii cutanate tranzitorii, prurit, urticarie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Cu frecvenţă necunoscută: slăbiciune musculară

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Frecvente: fatigabilitate
Cu frecvenţă necunoscută: tulburări ale mersului, toleranţă la medicament, cădere (în special la pacienţii
vârstnici şi în cazurile în care zolpidemul nu a fost administrat conform prescripţiei)

Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul
Formatat: Font: 11 pt, Română
Formatat: Română
8
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

În raportările de supradozaj cu tartrat de zolpidem utilizat în monoterapie, afectarea stării de conştienţă a
variat de la somnolenţă până la comă uşoară. În afară de tulburări de vedere, pot apărea şi distonie, ataxie
şi reacţii paradoxale (nelinişte, halucinaţii).

Pacienţii s-au recuperat complet după administrarea unor doze de până la 400 mg tartrat de zolpidem, de
40 de ori mai mari decât doza recomandată.

Trebuie utilizate măsuri generale simptomatice şi de susţinere a funcţiilor vitale. Când este adecvat,
trebuie efectuat imediat lavaj gastric. Dacă este necesar, trebuie administrate intravenos lichide. Dacă
golirea stomacului nu prezintă niciun beneficiu, trebuie administrat cărbune activat pentru a reduce
absorbţia. Trebuie luată în considerare monitorizarea funcţiilor respiratorie şi cardiovasculară.
Administrarea medicamentelor sedative trebuie evitată, chiar şi în cazul apariţiei excitaţiei.

Atunci când sunt observate simptome grave, poate fi luată în considerare administrarea de flumazenil. În
tratamentul supradozajului cu orice medicament, trebuie avută în vedere posibilitatea unei intoxicaţii
polimedicamentoase.
Din cauza volumului de distribuţie mare şi a proprietăţii tartratului de zolpidem de a se lega în proporţie
mare de proteinele plasmatice, hemodializa şi diureza forţată nu reprezintă măsuri eficace. Studiile
privind hemodializa, efectuate la pacienţii cu insuficienţă renală trataţi cu doze terapeutice, au demonstrat
faptul că tartratul de zolpidem nu este dializabil.5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE


5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: hipnotice şi sedative, medicamente înrudite cu benzodiazepinele, codul ATC:
N05CF02

Tartratul de zolpidem, o imidazopiridină, este un medicament hipnotic de tip benzodiazepinic. Studiile
experimentale au demonstrat că acesta are efecte sedative la doze mai mici decât cele necesare pentru
exercitarea efectelor anticonvulsivant, miorelaxant sau anxiolitic. Aceste efecte au legătură cu o acţiune
agonistă specifică la nivelul receptorilor centrali care aparţin complexului „receptor macromolecular
GABA - omega (BZ1 şi BZ2)“, modulând deschiderea canalului ionic de clor. Tartratul de zolpidem
acţionează în principal asupra subtipurilor de receptor omega (BZ1). Relevanţa clinică a acestei constatări
nu este cunoscută.


Studiile randomizate au arătat numai dovezi convingătoare ale eficacităţii zolpidemului în doză de 10 mg.
În cadrul unui studiu randomizat, dublu-orb, care nu a inclus vârstnici, efectuat la 462 de voluntari sănătoşi, cu insomnie tranzitorie, administrarea de zolpidem în doză de 10 mg a scăzut timpul mediu de adormire cu 10 minute, comparativ cu placebo, în timp ce în cazul administrării de zolpidem în doză de 5 mg, această scădere a fost de 3 minute. În cadrul unui studiu randomizat, dublu-orb, care nu a inclus vârstnici, efectuat la 114 pacienţi cu insomnie cronică, administrarea de zolpidem în doză de 10 mg a scăzut timpul mediu de adormire cu 30 de minute, comparativ cu placebo, în timp ce în cazul administrării de zolpidem în doză de 5 mg, această scădere a fost de 15 minute. La anumiţi pacienţi, poate fi eficace doza mai mică, de 5 mg.
Formatat: Română
9
Copii și adolescenți Siguranţa şi eficacitatea zolpidem nu au fost stabilite la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. Un studiu clinic randomizat controlat prin placebo efectuat la 201 copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani afectați de insomnie asociată cu tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție (THDA) nu a demonstrat eficacitatea zolpidem de 0,25 mg/kg/zi (cu un maxim de 10 mg/zi) comparativ cu placebo. Tulburările psihice și ale sistemului nervos au reprezentat cele mai frecvente reacții adverse asociate cu tratamentul cu zolpidem în comparație cu placebo și au inclus amețeli (23,5% comparativ cu 1,5%), cefalee (12,5% comparativ cu 9,2%) și halucinații (7,4% comparativ cu 0%) (vezi pct. 4.2 şi 4.3).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie
Zolpidemul are atât o absorbţie rapidă cât şi o instalare rapidă a efectului hipnotic.
Biodisponibilitatea după administrarea orală este de 70%. În intervalul dozelor terapeutice, zolpidemul
prezintă o cinetică liniară. Concentraţiile plasmatice terapeutice sunt cuprinse între 80 şi 200 ng/ml.
Concentraţia plasmatică maximă este atinsă între 0,5 şi 3 ore după administrare.

Distribuţie
La adulţi, volumul de distribuţie este de 0,54 l/kg, iar la vârstnici scade la 0,34 l/kg.

Legarea de proteinele plasmatice se face în proporţie de 92%. La nivelul primului pasaj hepatic se
metabolizează în proporţie de aproximativ 35%. S-a demonstrat că administrarea de doze repetate nu
modifică legarea de proteine, ceea ce indică lipsa competiţiei pentru situsurile de legare dintre tartratul de
zolpidem şi metaboliţii săi.

Eliminare
Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este redus, cu o medie de 2,4 ore.
Toţi metaboliţii sunt inactivi din punct de vedere farmacologic şi sunt eliminaţi în urină (56%) şi în
materiile fecale (37%).
Studiile clinice au demonstrat faptul că tartratul de zolpidem nu este dializabil.

Grupe speciale de pacienţi
La pacienţii cu insuficienţă renală s-a observat o scădere moderată a clearance-ului (independent de o
eventuală şedinţă de dializă). Ceilalţi parametrii farmacocinetici rămân nemodificaţi.

La pacienţii vârstnici a fost observată o scădere a clearance-ului. La un grup de pacienţi cu vârsta
cuprinsă între 81 şi 95 ani, concentraţiile plasmatice maxime au crescut cu aproximativ 80%, fără o
modificare semnificativă a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare.

La pacienţii cu ciroză hepatică a fost observată o creştere de 5 ori a ASC şi prelungirea de 3 ori a timpului
de înjumătăţire plasmatică.


5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele prenon-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale
farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea acută şi cronicădupă doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere, genotoxicitatea şi carcinogenitatea şi dezvoltării.
Au fost observate retardul dezvoltării fetuşilor şi efecte fetotoxice la şobolani şi iepuri, numai în cazul
administrării de doze care depăşesc cu mult doza maximă la om. Nu a existat niciun indiciu privind
potenţialul teratogen.


Formatat: Font: Aldin
10

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat
Celuloză microcristalină
Amidonglicolat de sodiu tip A
Hipromeloză
Stearat de magneziu
Sepisperse uscat 5212 trandafiriu, conţinând:
Hipromeloză
Celuloză microcristalină
Dioxid de titan E 171
Oxid roşu de fer E 172


6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.


6.3 Perioada de valabilitate

Trei (3) ani.


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul original pentru a fi
protejat de lumină.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele filmate sunt ambalate în blistere din PVC transparent/Al perforabil.
Mărimi de ambalaj – cutii cu 10 şi 20 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZAREPUNERE PE PIAŢĂ

ALKALOID-INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana-Črnuče
11
Slovenia8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

4573/2012/01-029. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare - Aprilie 2012


10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Martie 2015Aprilie 2012Ianuarie 2016