YASMIN 0,03 mg/3mg


Substanta activa: COMBINATII ( ETINILESTRADIOLUM + DROSPIRENONUM)
Clasa ATC: G03AA12
Forma farmaceutica: COMPR. FILM.
Prescriptie: P-6L
Tip ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC/Al transparent tip calendar x 21 compr. film.
Producator: BAYER PHARMA AG - GERMANIA


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Yasmin 0,03 mg/3 mg comprimate filmate2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine etinilestradiol 0,03 mg şi drospirenonă 3 mg.
Excipienţi cu efect cunoscut: lactoză 46 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat
Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare galben-deschis, marcate pe una din feţe cu literele
“DO” într-un hexagon regulat.4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

Contracepţie orală.

Decizia de a prescrie Yasmin trebuie să ia în considerare factorii de risc actuali ai fiecărei femei, în
special factorii de risc de tromboembolism venos (TEV) şi nivelul de risc de apariţie a TEV în cazul
administrării Yasmin comparativ cu cel al altor CHC (vezi pct. 4.3 şi 4.4).


4.2 Doze şi mod de administrare

Mod de administrare
Administrare orală.

Cum se administrează Yasmin
Comprimatele trebuie administrate în fiecare zi, la aproximativ aceeaşi oră, cu puţin lichid dacă este
necesar în ordinea indicată pe blister. Se ia câte un comprimat pe zi, 21 de zile consecutiv. Fiecare
dintre blisterele ulterioare se va începe după 7 zile de pauză; de obicei în această perioadă apare o
sângerare de întrerupere (sângerare menstruală). De regulă, aceasta începe în ziua 2 sau 3 după ce a
fost luat ultimul comprimat şi poate fi prezentă până la administrarea primului comprimat din
următorul blister.

Cum se începe tratamentul cu Yasmin
• În cazul în care nu s-a utilizat anterior contracepţie hormonală (în ultima lună)
Administrarea comprimatelor trebuie iniţiată în ziua 1 a ciclului menstrual natural (adică în prima zi a
sângerării menstruale).
2

• Trecerea de la un contraceptiv hormonal oral (contraceptiv oral combinat /COC), inel vaginal sau
plasture transdermic)

Femeile trebuie să înceapă administrarea Yasmin de preferat în ziua următoare după administrarea
ultimului comprimat activ de COC, (ultimul comprimat care conţine substanţă activă), însă cel mai
târziu trebuie să înceapă în ziua următoare după intervalul obişnuit al COC, în care nu ia comprimate
sau în care ia comprimate placebo de COC. În cazul în care femeia a utilizat inel vaginal sau plasture
transdermic, administrarea Yasmin trebuie să înceapă de preferat în ziua îndepărtării ultimului inel sau
a ultimului plasture din pachet, dar nu mai târziu de data când ar fi trebuit să se efectueze următoarea
aplicare.

• Trecerea de la o metodă contraceptivă numai cu progestativ (comprimat care conţine numai
progestativ, injecţie, implant) sau de la un dispozitiv intrauterin (DIU) cu eliberare de progestativ.

Femeia poate să treacă oricând de la administrarea unui comprimat care conţine numai progestativ (de
la un implant sau un DIU în ziua în care acesta este îndepărtat sau de la administrarea unei forme
injectabile în ziua în care este programată următoarea injecţie) dar, în toate aceste cazuri, se
recomandă utilizarea unor metode suplimentare de contracepţie, în primele 7 zile de la începerea
administrării comprimatului.


După avort în primul trimestru de sarcină

Femeia poate începe administrarea imediat. În acest caz, nu mai are nevoie de metode contraceptive
suplimentare

 După naştere sau avort în al doilea trimestru de sarcină

Se recomandă pacientelor să înceapă administrarea din ziua a 21-a până în a 28-a de la naştere sau de
la un avort în trimestrul al doilea de sarcină. Când se începe administrarea mai târziu, pacientelor
trebuie să li se recomande utilizarea suplimentară a unei metode tip barieră, în primele 7 zile. Cu toate
acestea, dacă a avut un contact sexual, trebuie exclusă prezenţa unei sarcini, înainte de a începe
tratamentul actual cu comprimate contraceptive orale combinate sau femeia trebuie să aştepte primul
ciclu menstrual.

Pentru femeile care alăptează, vezi pct. 4.6

Abordarea terapeutică în cazul omiterii comprimatelor

Dacă au trecut mai puţin de 12 ore de când femeia trebuia să ia comprimatul, protecţia contraceptivă
nu este redusă. Femeia trebuie să ia comprimatul de îndată ce îşi aduce aminte, iar următoarele
comprimate trebuie administrate la ora obişnuită.

Dacă au trecut mai mult de 12 ore de când femeia trebuia să ia un comprimat, protecţia contraceptivă
poate fi redusă. Abordarea terapeutică în cazul comprimatelor omise se poate baza pe următoarele
două reguli de bază:


1. administrarea comprimatelor nu trebuie întreruptă niciodată pentru o perioadă mai lungă de 7
zile consecutive

2. pentru a realiza supresia adecvată a axului hipotalamo-hipofizo-ovarian sunt necesare 7 zile de
administrare neîntreruptă.
În concordanţă cu aceste recomandări, în practica zilnică se recomandă următoarele măsuri:

 Săptămâna 1
Utilizatoarea trebuie să ia ultimul comprimat filmat omis imediat ce îşi aduce aminte, chiar dacă
aceasta implică administrarea a două comprimate filmate în acelaşi timp. După aceea, va continua
3
administrarea comprimatelor filmate la ora obişnuită. În plus, în următoarele 7 zile trebuie utilizată o
metodă contraceptivă tip barieră, cum este prezervativul. Dacă în cele 7 zile precedente a avut loc un
contact sexual, trebuie luată în considerare posibilitatea unei sarcini. Riscul de sarcină este cu atât mai
mare cu cât s-au omis mai multe comprimate şi cu cât omiterea este mai aproape de perioada de pauză.

 Săptămâna a 2-a
Utilizatoarea trebuie să ia ultimul comprimat filmat omis, chiar dacă aceasta implică administrarea a
două comprimate filmate în acelaşi timp. După aceea, va continua administrarea comprimatelor
filmate la ora obişnuită. Presupunând că femeia a luat comprimatele în mod corect în primele 7 zile
care preced primul comprimat omis, nu este necesară utilizarea unor metode contraceptive
suplimentare. Cu toate acestea, dacă a omis mai mult de un comprimat, pacienta trebuie sfătuită să
utilizeze metode suplimentare de contracepţie, timp de 7 zile.

 Săptămâna a 3-a
Riscul unei siguranţe scăzute este iminent din cauza perioadei de pauză de 7 zile.Cu toate acestea, prin
ajustarea schemei de administrare a comprimatelor, diminuarea protecţiei contraceptive poate fi încă
prevenită. În cazul în care pacienta urmează una din cele două proceduri prezentate mai jos, nu se
impun măsuri contraceptive suplimentare cu condiţia ca în cele 7 zile care au precedat doza omisă,
femeia să fi luat corect toate comprimatele. Dacă nu este cazul, femeia trebuie sfătuită să urmeze
prima dintre aceste două opţiuni şi, de asemenea, să utilizeze metode suplimentare de contracepţie,
pentru următoarele 7 zile.


1. Utilizatoarea trebuie să ia ultimul comprimat filmat omis, imediat ce îşi aduce aminte, chiar dacă
aceasta implică administrarea a două comprimate filmate în acelaşi timp. După aceea se va
continua administrarea comprimatelor filmate la ora obişnuită. Administrarea următorului blister se
va începe imediat ce a fost terminat cel curent, adică fără nicio pauză între blistere. Este puţin
probabil ca femeia să prezinte o sângerare de întrerupere înainte de terminarea comprimatelor din
al doilea ambalaj, dar poate prezenta pete sau sângerări intermenstruale neregulate, în zilele de
administrare a comprimatelor.


2. De asemenea, femeia poate fi sfătuită să întrerupă administrarea comprimatelor din blisterul curent.
Va păstra un interval de 7 zile fără medicament (incluzând în acest interval ziua în care s-a omis
administrarea comprimatului filmat), după care se continuă cu un nou blister.

Dacă au fost omise mai multe comprimate filmate din blisterul curent şi nu apare sângerarea de
întrerupere în intervalul fără medicament, nu poate fi exclusă prezenţa unei sarcini.

Recomandări în cazul tulburărilor gastro-intestinale

În cazul unor tulburări gastro-intestinale (de exemplu vărsături sau diaree severă), absorbţia poate să
nu fie completă şi trebuie aplicate măsuri contraceptive suplimentare. Dacă apar vărsături în decurs de
3-4 ore de la luarea comprimatului, un nou (înlocuit) comprimat ar trebui să fie luat cât mai curând
posibil. Comprimatul nou trebuie să fie luat în termen de 12 de ore de la ora obişnuită de administrare
a comprimatelor, dacă este posibil. Dacă au trecut mai mult de 12 ore, trebuie aplicate sfaturile privind
comprimatul ratat, care figurează în la pct. 4.2 Dacă femeia nu doreşte să-şi modifice schema normală
de administrare a comprimatelor, trebuie să utilizeze un comprimat(e) suplimentar(e) dintr-un alt
blister.

Cum se amână apariţia unei sângerări menstruale

Pentru a amâna apariţia sângerării după terminarea primului blister, administrarea Yasmin trebuie
continuată fără a păstra intervalul fără medicament. Extinderea perioadei poate fi continuată oricât
până la terminarea celui de al doilea blister. Pe parcursul administrării celui de al doilea blister pot să
apară mici sângerări sau sângerări neregulate în zilele în care sunt administrate comprimatele. După
terminarea celui de al doilea blister trebuie păstrat un interval de 7 zile fără medicament, după care se
continuă administrarea Yasmin.
4

Dacă pacienta doreşte schimbarea zilei din săptămână în care începe sângerarea menstruală, femeia
poate fi sfătuită să scurteze lungimea intervalului fără medicament atât cât este necesar. Cu toate
acestea, cu cât este mai scurt intervalul fără medicament, cu atât creşte riscul apariţiei de mici
sângerări sau sângerări neregulate pe parcursul administrării comprimatelor din cel de al doilea blister
(este o situaţie asemănătoare celei în care este amânată data apariţiei sângerării menstruale).

Informaţii suplimentare privind grupurile speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi
Yasmin este indicat doar după debutul menarhei. Nu există date care să sugereze necesitatea ajustării
dozelor.


4.3 Contraindicaţii

Contraceptivele hormonale combinate (CHC) nu trebuie utilizate în următoarele condiţii. În cazul în
care oricare dintre aceste tulburări apare pentru prima dată în timpul utilizării CHC, medicamentul
trebuie întrerupt imediat.

 Prezenţa sau riscul de tromboembolism venos (TEV)
• Tromboembolism venos – TEV prezent (tratat cu anticoagulante) sau în antecedente (de
exemplu, tromboză venoasă profundă [TVP] sau embolie pulmonară [EP])
• Predispoziţie cunoscută, ereditară sau dobândită, pentru tromboembolism venos, cum
sunt rezistenţa la PCA [proteina C activată], (inclusiv factorul V Leiden), deficitul de
antitrombină III, deficitul de proteina C, deficitul de proteină S
• Intervenţie chirurgicală majoră cu imobilizare prelungită (vezi pct. 4.4)
• Risc crescut de tromboembolism venos din cauza prezenţei de factori de risc multipli
(vezi pct. 4.4)

 Prezenţa sau riscul de tromboembolism arterial (TEA)
• Tromboembolismul arterial – tromboembolism arterial prezent, antecedente de
tromboembolism arterial (de exemplu, infarct miocardic) sau o afecţiune prodromală (de
exemplu, angină pectorală)
• Boală cerebrovasculară – accident vascular cerebral prezent, antecedente de accident
vascular cerebral sau o afecţiune prodromală (de exemplu, atac ischemic tranzitor (AIT))
• Predispoziţie cunoscută, ereditară sau dobândită, pentru tromboembolism arterial, cum
sunt hiperhomocisteinemia sau anticorpii antifosfolipidici (anticorpi anticardiolipinici,
anticoagulant lupic).
• Antecedente de migrenă cu simptome neurologice focale.
• Risc crescut de tromboembolism arterial din cauza prezenţei de factori de risc multipli
(vezi pct. 4.4) sau a prezenţei unui factor de risc grav, cum ar fi:
• diabetul zaharat cu simptome vasculare
• hipertensiunea arterială severă
• dislipoproteinemie severă
5
 Boală hepatică severă prezentă sau în antecedente, atât timp cât testele funcţiei hepatice nu au
revenit la valori normale
 Insuficienţă renală severă sau insuficienţă renală acută
 Tumori hepatice (benigne sau maligne) prezente sau în antecedente
 Tumori maligne diagnosticate sau suspectate, dependente de hormoni sexuali (de exemplu
tumori ale organelor genitale sau ale sânilor)
 Sângerări vaginale de etiologie necunoscută
 Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente.


4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări

 În cazul prezenţei oricăreia dintre afecţiunile sau a oricăruia dintre factorii de risc menţionaţi mai
jos, trebuie discutat cu femeia respectivă dacă este adecvată administrarea Yasmin.
 În eventualitatea agravării sau a apariţiei pentru prima dată a oricăreia dintre aceste afecţiuni sau a
oricăruia dintre factorii de risc, femeia trebuie sfătuită să contacteze medicul pentru a se stabili
dacă trebuie oprită utilizarea Yasmin.
 Utilizarea CHC trebuie întreruptă în caz de tromboembolism venos sau arterial suspectat sau
confirmat. Dacă se iniţiază terapie anticoagulantă, se impune iniţierea unei metode alternative
adecvate de contracepţie din cauza teratogenităţii terapiei anticoagulante (cumarinice).
 Tulburări circulatorii

Riscul de tromboembolism venos (TEV)

Utilizarea oricărui contraceptiv hormonal combinat (CHC) determină creşterea riscului de
tromboembolism venos (TEV) comparativ cu situaţiile în care nu se administrează niciun astfel de
contraceptiv. Medicamentele care conţin levonorgestrel, norgestimat sau noretisteron sunt
asociate cu cel mai scăzut risc de TEV. Alte medicamente, cum este Yasmin, pot prezenta un
nivel de risc de până la două ori mai mare decât acesta. Decizia de a utiliza orice alt medicament
decât unul dintre cele cu cel mai scăzut risc de TEV trebuie luată numai după o discuţie purtată
cu femeia respectivă, pentru a se asigura că aceasta înţelege riscul de TEV asociat cu Yasmin,
modul în care factorii săi de risc curenţi influenţează acest risc şi că riscul său de TEV este cel
mai crescut în primul an de utilizare pentru prima dată. De asemenea, există dovezi că riscul
este crescut atunci când administrarea CHC este reiniţiată după o pauză de utilizare de 4
săptămâni sau mai mult.

Dintre femeile care nu utilizează un CHC şi nu sunt gravide, la aproximativ 2 din 10000 va apărea
TEV în decurs de un an. Cu toate acestea, la orice femeie riscul poate fi mult mai crescut, în funcţie de
factorii săi de risc coexistenţi (vezi mai jos).

Se estimează
1 că din 10000 femei care utilizează un CHC care conţine drospirenonă, la un număr
cuprins între 9 şi 12 femei va apărea TEV în decurs de un an; aceasta comparativ cu aproximativ 62
femei dintre cele care utilizează un CHC care conţine levonorgestrel.

În ambele cazuri, numărul de apariţii a TEV în decursul unui an este mai mic decât numărul preconizat
la femei în timpul sarcinii sau în perioada post-partum.

În 1-2% din cazuri, TEV poate fi letal.

1 Aceste incidenţe au fost estimate din totalitatea datelor din studii epidemiologice, utilizând nivelurile de risc relativ
pentru diferite produse, comparate cu CHC care conţin levonorgestrel.
2 Punctul de mijloc al intervalului de 5-7 din 10000 FA, pe baza riscului relativ pentru CHC care conţin levonorgestrel
comparativ cu riscul în cazul neutilizării, de 2,3-3,6
6


Extrem de rar, s-a raportat apariţia trombozei la nivelul altor vase de sânge, de exemplu venele şi
arterele hepatice, mezenterice, renale cerebrale sau retiniene, la utilizatoarele de CHC.

Factori de risc de TEV

Riscul de complicaţii aferente tromboembolismului venos la utilizatoarele de CHC poate creşte
substanţial la o femeie cu factori de risc suplimentari, în special dacă există factori de risc multipli
(vezi tabelul).
Yasmin este contraindicat dacă o femeie prezintă factori de risc multipli care determină prezenţa unui
risc crescut de tromboembolism venos pentru aceasta (vezi pct. 4.3). Dacă o femeie prezintă mai mult
de un factor de risc, este posibil ca suma factorilor individuali să fie mai mică decât creşterea riscului -
în acest caz, trebuie luat în considerare riscul total de TEV pentru aceasta. Dacă se consideră că
riscurile depăşesc beneficiile, nu trebuie prescris un CHC (vezi pct. 4.3).

Tabel: Factori de risc de TEV
Factor de risc Observaţie
Obezitate (indice de masă corporală peste
30 kg/m2) Riscul creşte substanţial odată cu creşterea IMC.
Este deosebit de important de luat în considerare dacă
sunt prezenţi şi alţi factori de risc.
Imobilizare prelungită, intervenţie
chirurgicală majoră, orice fel de
intervenţie chirurgicală la nivelul
picioarelor sau al pelvisului sau
traumatism majorÎn aceste situaţii se recomandă întreruperea utilizării
contraceptivului oral (în cazul intervenţiei
chirurgicale de elecţie cu cel puţin patru săptămâni
înainte) şi nereluarea acesteia până la două săptămâni
după remobilizarea completă. Trebuie utilizată o altă
metodă contraceptivă pentru a evita apariţia unei
sarcini nedorite.
Trebuie luat în considerare tratamentul antitrombotic
dacă nu a fost întreruptă în prealabil utilizarea
Yasmin.
7


Notă: imobilizarea temporară din cauza
unei deplasări pe calea aerului > 4 ore
poate reprezenta, de asemenea, un factor
de risc de TEV, în special la femeile cu
alţi factori de risc
Prezenţa antecedentelor heredocolaterale
(de exemplu, tromboembolism venos
prezent vreodată la un frate/o soră sau la
vreunul dintre părinţi, în special la o
vârstă relativ tânără, înainte de vârsta de
50 ani). Dacă se suspectează o predispoziţie ereditară, femeia
trebuie trimisă la un specialist pentru recomandări
înainte de a se decide în legătură cu utilizarea oricărui
CHC.
Alte afecţiuni medicale asociate cu TEV Cancer, lupus eritematos sistemic, sindrom hemolitic
uremic, boală intestinală inflamatorie cronică (boală
Crohn sau colită ulcerativă) şi anemie falciformă
Înaintarea în vârstă În special vârsta peste 35 ani

Nu există un consens legat de rolul posibil al venelor varicoase şi al tromboflebitei superficiale în ceea
ce priveşte debutul sau progresia trombozei venoase.

Trebuie luat în considerare riscul crescut de tromboembolism în timpul sarcinii şi în special în
perioada puerperală de 6 săptămâni (pentru informaţii privind „Sarcina şi alăptarea” vezi pct. 4.6).

Simptomele TEV (tromboză venoasă profundă şi embolie pulmonară)

În eventualitatea apariţiei simptomelor, femeile trebuie sfătuite să solicite asistenţă medicală imediată
şi să informeze profesionistul din domeniul sănătăţii că iau un CHC.

Simptomele trombozei venoase profunde (TVP) pot include:
- umflare unilaterală a membrului inferior şi/sau a piciorului sau de-a lungul unei vene a
membrului inferior;
- durere sau sensibilitate la nivelul membrului inferior, care este posibil să fie resimţită numai
în ortostatism sau în timpul mersului,
- senzaţie crescută de căldură la nivelul membrului inferior afectat; înroşirea sau decolorarea
tegumentului de la nivelul membrului inferior.

Simptomele de embolie pulmonară (EP) pot include:
- debut brusc al senzaţiei de lipsă de aer sau al unei respiraţii rapide;
- tuse bruscă, care poate fi însoţită de hemoptizie;
- durere toracică ascuţită;
- vertij sau ameţeală severe;
- ritm rapid sau neregulat.
8
Unele dintre aceste simptome (de exemplu „senzaţia de lipsă de aer”, „tusea”) sunt nespecifice şi pot fi
interpretate greşit ca aparţinând unor evenimente mai frecvente sau mai puţin severe (de exemplu,
infecţii de tract respirator).
Alte semne de ocluzie vasculară pot include: durere bruscă, umflare şi decolorare uşoară spre albastru
a unei extremităţi.
Dacă ocluzia apare la nivelul ochiului, simptomele pot varia de la înceţoşarea nedureroasă a vederii,
care poate progresa spre pierderea vederii. Uneori, pierderea vederii poate apărea aproape imediat.


Riscul de tromboembolism arterial (TEA)

Studiile epidemiologice au evidenţiat, de asemenea, asocierea utilizării CHC cu un risc crescut de
tromboembolism arterial (infarct miocardic) sau accident cerebrovascular (de exemplu, atac ischemic
tranzitor, accident vascular cerebral). Evenimentele tromboembolice arteriale pot fi letale.

Factori de risc de TEA

Riscul de complicaţii tromboembolice arteriale sau de accident cerebrovascular la utilizatoarele de
CHC creşte la femeile cu factori de risc (vezi tabelul). Yasmin este contraindicat dacă o femeie
prezintă un factor de risc grav sau factori de risc multipli pentru TEA, care determină prezenţa unui
risc crescut de tromboză arterială pentru aceasta (vezi pct. 4.3). Dacă o femeie prezintă mai mult de un
factor de risc, este posibil ca suma factorilor individuali să fie mai mică decât creşterea riscului - în
acest caz, trebuie luat în considerare riscul total pentru aceasta. Dacă se consideră că riscurile depăşesc
beneficiile, nu trebuie prescris un CHC (vezi pct. 4.3).

Tabel: Factori de risc de TEA
Factor de risc Observaţie
Înaintarea în vârstă În special vârsta peste 35 ani
Fumatul Femeile trebuie sfătuite să nu fumeze dacă doresc să
utilizeze un CHC. Femeile cu vârsta peste 35 ani care
continuă să fumeze trebuie sfătuite cu insistenţă să
utilizeze o metodă contraceptivă diferită.

Hipertensiunea arterială
Obezitate (indice de masă corporală
peste 30 kg/m2) Riscul creşte substanţial odată cu creşterea IMC.
Deosebit de important la femeile cu factori de risc
suplimentari
Prezenţa antecedentelor
heredocolaterale (de exemplu,
tromboembolism arterial prezent
vreodată la un frate/o soră sau la
vreunul dintre părinţi, în special la o
vârstă relativ tânără, înainte de vârsta
de 50 ani). Dacă se suspectează o predispoziţie ereditară, femeia
trebuie trimisă la un specialist pentru recomandări
înainte de a se decide în legătură cu utilizarea oricărui
CHC
Migrenă O creştere a frecvenţei sau severităţii migrenei în timpul
utilizării CHC (care poate reprezenta un prodrom al
9
unui eveniment cerebrovascular) poate reprezenta un
motiv pentru întreruperea imediată a utilizării acestuia
Alte afecţiuni medicale asociate cu
evenimente adverse de natură
vasculară Diabetul zaharat, hiperhomocisteinemia, cardiopatia
valvulară şi fibrilaţia atrială, dislipoproteinemia şi
lupusul eritematos sistemic.

Simptome de TEA

În eventualitatea apariţiei de simptome, femeile trebuie sfătuite să solicite asistenţă medicală imediată
şi să informeze profesionistul din domeniul sănătăţii că iau un CHC.

Simptomele de accident cerebrovascular pot include:
- amorţire sau slăbiciune bruscă la nivelul feţei, braţului sau piciorului, în special pe o parte a
corpului;
- apariţia bruscă de probleme la mers, ameţeală, pierderea echilibrului sau coordonării;
- apariţia bruscă a confuziei, problemelor de vorbire sau de înţelegere;
- apariţia bruscă a problemelor de vedere la unul sau ambii ochi;
- cefalee bruscă, severă sau prelungită, fără cauză cunoscută;
- pierderea cunoştinţei sau leşin, cu sau fără convulsii.
Simptomele temporare sugerează că evenimentul este un atac ischemic tranzitor (AIT).
Simptomele infarctului miocardic (IM) pot include:
- durere, disconfort, presiune, greutate, senzaţie de constricţie sau de plenitudine la nivelul
toracelui, braţului sau sub stern;
- senzaţie de disconfort care radiază spre spate, maxilar, gât, braţ, stomac;
- senzaţie de suprasaţietate, indigestie sau sufocare;
- transpiraţie, greaţă, vărsături sau ameţeală;
- slăbiciune extremă, anxietate sau lipsă de aer;
- ritm cardiac rapid sau neregulat.

Tumori

Cel mai important factor de risc pentru cancerul de col uterin este infecţia persistentă HPV. În unele
studii epidemiologice s-a raportat un risc crescut de cancer de col uterin la femeile care utilizează o
perioadă lungă de timp COC (> 5 ani), dar există încă controverse privind gradul în care această
constatare este atribuibilă unor factori care ridică problema diagnosticului diferenţial, cum sunt
comportamentul sexual şi altor factori, cum este papilomavirusul uman (HPV).

O meta-analiză din 54 studii epidemiologice a arătat că există o creştere uşoară a riscului relativ (RR =
1,24) de cancer mamar diagnosticat, la femeile care utilizează contraceptive orale combinate în mod
curent. Riscul crescut dispare treptat, în decurs de 10 ani de la întreruperea utilizării contraceptivelor
orale combinate. Deoarece cancerul mamar este rar la femeile cu vârsta sub 40 de ani, la femeile care
utilizează în mod curent sau au utilizat recent contraceptive orale combinate, numărul crescut de
cazuri de cancer mamar diagnosticat este mic în comparaţie cu riscul general de cancer mamar. Aceste
studii nu furnizează dovezi privind cauzalitatea. Modelul de risc crescut observat poate fi din cauza
unui diagnostic precoce al cancerului mamar la femeile care utilizează contraceptive orale combinate,
efectelor biologice ale contraceptivelor orale combinate sau unei asocieri a ambelor cauze. Cancerul
mamar diagnosticat la femeile care au utilizat vreodată contraceptive orale combinate tinde să fie mai
10
puţin avansat din punct de vedere clinic, în comparaţie cu cazurile de cancer diagnosticat la femeile
care nu au utilizat niciodată contraceptive orale combinate.

Au fost raportate cazuri rare de tumori hepatice benigne şi cazuri şi mai rare de tumori maligne la
utilizatoarele de COC. În cazuri izolate aceste tumori au provocat hemoragii intra-abdominale care au
pus în pericol viaţa femeii. O tumoră hepatică trebuie luată în considerare în cadrul unui diagnostic
diferenţiat atunci când la femeile care utilizează COC apar dureri severe în etajul abdominal superior,
hepatomegalie sau semne de hemoragie intra-abdominală.

La utilizarea de COC în doze mari (50 micrograme etinilestradiol) riscul de cancer endometrial şi
ovarian este redus. Dacă acest lucru se aplică şi la doze mici de COC rămâne să fie confirmat.

Alte afecţiuni

Componenta progestin din Yasmin este un antagonist de aldosteron, cu proprietăţi care economisesc
potasiu. În majoritatea cazurilor, nu este aşteptată o creştere a nivelului de potasiu. Totuşi, într-un
studiu clinic, la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată şi care utilizau concomitent
medicamente care economisesc potasiu, nivelurile serice de potasiu au crescut puţin, dar nu
semnificativ în urma administrării de drospirenonă. În consecinţă, se recomandă verificarea
concentraţiilor plasmatice ale potasiului în timpul primului ciclu de tratament, la pacientele care
prezintă înaintea tratamentului insuficienţă renală şi valori ale kaliemiei la limita superioară a
intervalului de referinţă, şi, în special, în timpul utilizării concomitente de medicamente care
economisesc potasiu. Vezi, de asemenea, pct 4.5

Femeile cu hipertrigliceridemie sau cu antecedente hererocolaterale de acest tip, pot prezenta un risc
crescut de pancreatită în timpul utilizării COC.

Cu toate că s-au raportat creşteri uşoare ale tensiunii arteriale la femeile care utilizează COC, creşteri
relevante din punct de vedere clinic sunt rare. Numai în aceste cazuri rare este se justifică o întrerupere
imediată a utilizării COC. Dacă, în timpul utilizării contraceptivelor orale combinate, în condiţiile
hipertensiunii arteriale preexistente, valorile tensiunii arteriale crescute constant sau creşterea
semnificativă a tensiunii arteriale nu răspund în mod adecvat la tratamentul antihipertensiv,
administrarea COC trebuie întreruptă. Când se consideră necesar, utilizarea COC poate fi reluată, dacă
prin tratament antihipertensiv se poate obţine normalizarea tensiunii arteriale.

S-a raportat că următoarele afecţiuni pot să apară sau se pot agrava atât în timpul sarcinii, cât şi al
utilizării COC, dar nu există o dovadă clară privind asocierea cu utilizarea COC: icter şi/sau prurit în
relaţie cu colestaza; litiază biliară; porfirie; lupus eritematos sistemic; sindrom hemolitic uremic; coree
Sydenham; herpes gestaţional; pierderea auzului în relaţie cu otoscleroza.

La femeile cu edem angioneurotic ereditar exogen, estrogenii pot induce sau exacerba simptomele
edemului angioneurotic.

Tulburările acute sau cronice ale funcţiei hepatice pot necesita întreruperea utilizării COC până când
markerii funcţiei hepatice revin la valori normale. Reapariţia icterului colestatic şi/sau a pruritului
determinat de colestază, apărute anterior în timpul sarcinii sau al utilizării anterioare de steroizi sexuali
necesită întreruperea COC.

Deşi contraceptivele orale combinate pot avea efect asupra rezistenţei periferice la insulină şi
toleranţei la glucoză, nu există nicio dovadă privind necesitatea modificării schemei terapeutice la
pacientele cu diabet zaharat, care utilizează doze mici de contraceptive orale combinate (care conţin
< 0,05 mg etinilestradiol). Cu toate acestea, femeile cu diabet zaharat trebuie supravegheate cu atenţie,
în special în prima fază a utilizării COC.

În timpul utilizării contraceptivelor orale combinate au fost raportate agravări ale depresiei endogene,
epilepsiei, bolii Crohn şi colitei ulcerative.
11
Ocazional poate să apară cloasma, în special la femeile cu antecedente de cloasmă gravidică. Femeile
cu predispoziţie pentru cloasmă trebuie să evite expunerea la soare sau radiaţii ultraviolete, în timpul
administrării contraceptivelor orale combinate.

Fiecare comprimat conţine 46 mg lactoză. Pacientele cu probleme ereditare rare de intoleranţă la
galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză, care urmează un regim
dietetic fără lactoză, trebuie să ia în considerare această cantitate.

 Examinarea/consultaţia medicală

Înainte de iniţierea sau reinstituirea utilizării Yasmin, trebuie efectuată o anamneză completă
(incluzând antecedentele heredocolaterale) şi trebuie exclusă prezenţa unei sarcini. Trebuie măsurată
tensiunea arterială şi trebuie efectuat un examen fizic, ghidat de contraindicaţii (vezi pct. 4.3) şi
atenţionări (vezi pct. 4.4). Este important să se atragă atenţia femeii asupra informaţiilor despre
tromboza venoasă sau arterială, inclusiv riscul Yasmin comparativ cu al altor CHC, simptomele de
TEV şi TEA, factorii de risc cunoscuţi şi ce trebuie să facă în eventualitatea suspectării unei tromboze.

De asemenea, femeia trebuie instruită să citească cu atenţie prospectul şi să respecte recomandările
furnizate. Frecvenţa şi natura examinărilor trebuie să se bazeze pe recomandările din ghidurile
terapeutice în vigoare şi să fie adaptate pentru fiecare femeie în parte.

Femeile trebuie informate că medicamentele contraceptive hormonale nu oferă protecţie împotriva
infecţiei cu HIV (SIDA) şi a altor boli cu transmitere sexuală.

 Eficacitate redusă

Eficacitatea COC poate fi redusă în următoarele cazuri: dacă pacienta omite administrarea unuia sau a
mai multor comprimate filmate (vezi pct. 4.2) sau în cazul administrării concomitente a altor
medicamente (vezi pct. 4.5).

 Control redus al ciclului menstrual

Sângerări neregulate (pete sau sângerări de întrerupere) pot apărea la toate COC, în special în cursul
primelor luni de utilizare. De aceea, evaluarea oricărei sângerări neregulate trebuie luată în considerare
după un interval de adaptare de aproximativ trei cicluri.

Dacă sângerările neregulate persistă sau apar după cicluri regulate anterioare, trebuie luate în
considerare cauze nehormonale şi sunt indicate măsuri adecvate de diagnostic care să excludă prezenţa
malignităţii sau a sarcinii. Acestea pot include şi chiuretajul biopsic.

La unele femei, sângerarea de întrerupere poate să nu apară în timpul intervalului de pauză. Dacă COC
au fost utilizate conform recomandărilor descrise la pct. 4.2, este puţin probabil ca femeia să fie
gravidă. Cu toate acestea, dacă COC nu au fost administrate în conformitate cu aceste recomandări,
înainte ca prima sângerare de întrerupere să fie absentă sau dacă sunt absente două sângerări de
întrerupere, trebuie exclusă existenţa unei sarcini, înainte de a continua utilizarea COC.


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Notă : Informaţiile de prescriere ale medicamentelor utilizate concomitent trebuie consultate pentru se
identifica interacţiunile potenţiale.Efectul altor medicamente asupra Yasmin

Interacţiunile pot apărea cu medicamente care induc enzimele microzomale, ceea ce poate determina
creşterea clearance-ului hormonilor sexuali şi sângerare de întrerupere şi/sau eşecul efectului
contraceptiv.
12
Gestionarea
Inducţia enzimatică poate fi observată după câteva zile de tratament. Inducţia enzimatică maximă este
observată în general în câteva săptămâni. După oprirea tratamentului, inducţia enzimatică poate fi
menţinută pentru aproximativ 4 săptămâni.

Tratamentul pe termen scurt
Femeile care urmează un tratament cu medicamente inductoare enzimatice trebuie să folosească
temporar o metodă de barieră sau altă metodă de contracepţie adiţional faţă de COC. Metoda de
barieră trebuie utilizată pe toată durata tratamentului medicamentos concomitent şi timp de 28 zile
după întreruperea acestuia. Dacă tratamentul medicamentos depăşeşte sfârşitul comprimatelor din
cutia de COC, următoarea cutie de COC trebuie începută imediat fără intervalul obişnuit de pauză.

Tratamentul pe termen lung
La femeile care urmează un tratament pe termen lung cu substanţe active inductoare enzimatice
hepatice, se recomandă o altă metodă contraceptivă sigură, non-hormonală.
În literatură au fost raportate următoarele interacţiuni:
Substanţe care cresc clearance-ul COC (diminuarea eficacităţii COC prin inducţie enzimatică), de
exemplu: barbiturice, bosentan, carbamazepină, fenitoină, primidonă, rifampicină şi medicaţia anti-
HIV ritonavir, nevirapine şi efavirenz, şi posibil, de asemenea, felbamat, griseofulvina, oxcarbazepina,
topiramat şi produse pe bază de sunătoare (Hypercum perforatum).

Substanţe cu efecte variabile asupra clearance-ului COC:
Atunci când sunt administrate concomitent cu COC, multe combinaţii ale inhibitorilor proteazei HIV
şi inhibitorii non-nucleozidici ai revers transcriptazei, incluzând combinaţiile cu inhibitori ai HCV pot
creşte sau scădea concentraţiile plasmatice al estogenilor sau progestinelor. Efectul net al acestor
schimbări poate fi relevant din punct de vedere clinic în unele cazuri.

Prin urmare, informaţiile referitoare la prescrierea concomitentă a medicamentelor anti HIV/HCV
trebuie consultate în scopul identificării potenţialelor interacţiuni şi a identificării oricăror recomandări
relevante. În cazul oricărui dubiu, femeile care urmează un tratament cu inhibitori proteazici sau
inhibitori non-nucleozidici ai revers transcriptazei trebuie să folosească o metodă de barieră
contraceptivă adiţională.

Principalii metaboliţi plasmatici ai drospirenonei sunt obţinuţi fără implicarea sistemului citocromului
P450. În consecinţă, este puţin probabil ca inhibitorii acestui sistem enzimatic să influenţeze
metabolizarea drospirenonei.

 Efectul Yasmin asupra altor produse medicamentoase

Contraceptivele orale pot influenţa metabolizarea anumitor substanţe active. Astfel, concentraţia
plasmatică şi tisulară a acestora poate creşte (de exemplu ciclosporina) sau poate scădea (de exemplu
lamotrigina).

Pe baza studiilor de inhibare in vitro şi a studiilor in vivo privind interacţiunile, efectuate la voluntare,
utilizând omeprazol, simvastatină şi midazolam ca substrat marker, este improbabilă interacţiunea
drospirenonei, în doză de 3 mg, cu metabolizarea altor substanţe active.

 Alte forme de interacţiune

La pacientele fără insuficienţă renală, utilizarea concomitentă a drospirenonei şi inhibitorilor ECA sau
a AINS nu a demonstrat un efect semnificativ asupra kaliemiei. Cu toate acestea, nu s-a studiat
utilizarea concomitentă a Yasmin cu antagoniştii aldosteronului sau cu diureticele care economisesc
13
potasiu. În acest caz, în timpul primului ciclu de tratament, trebuie măsurată kaliemia. Vezi, de
asemenea, pct. 4.4.

 Analize de laborator

Utilizarea steroizilor contraceptivi poate influenţa rezultatele anumitor teste de laborator, incluzând
parametrii biochimici ai funcţiei hepatice, tiroidei, funcţiei renale şi a glandei suprarenale,
concentraţiile plasmatice ale proteinelor (transportoare), cum este globulina care leagă corticosteroizii
şi fracţiunile lipidice/lipoproteinice, parametrii metabolismului glucidic, parametrii coagulării şi
fibrinolizei. În general, modificările sunt în limitele valorilor normale. Drospirenona determină o
creştere a activităţii reninei plasmatice şi a aldosteronului plasmatic datorită unei slabe activităţi
antimineralocorticoide.


4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Administrarea Yasmin este contraindicată în timpul sarcinii.

Dacă sarcina apare în timpul utilizării de Yasmin administrarea ar trebui întreruptă imediat. Oricum,
studiile epidemiologice extinse nu au demonstrat un risc crescut de malformaţii congenitale la copiii
născuţi de femeile care au folosit COC înainte de sarcină, nici un efect teratogen când COC au fost
luate accidental în timpul sarcinii.

Studiile la animale au arătat efecte nedorite în timpul sarcinii şi alăptării (vezi pct. 5.3). Pe baza
datelor obţinute la animale, efectele nedorite datorate acţiunii hormonale a compuşilor activi nu pot fi
excluse. Cu toate acestea, experienţa generală cu COC, la om, în timpul sarcinii nu a furnizat dovezi
pentru un efect nedorit real.

Datele disponibile privind folosirea Yasmin în timpul sarcinii sunt prea limitate pentru a permite
stabilirea unor concluzii cu privire la efectele negative ale Yasmin asupra sarcinii, sănătăţii fătului sau
asupra nou-născutului. Până în prezent, nu sunt disponibile date epidemiologice relevante.

Riscul crescut de TEV trebuie luat în considerare la reînceperea utilizării Yasmin în perioada post
partum (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Alăptarea

Alăptarea poate fi influenţată de contraceptivele orale combinate, deoarece acestea pot scădea
cantitatea şi pot modifica compoziţia laptelui matern. În consecinţă, în general, utilizarea
contraceptivelor orale combinate nu trebuie recomandată, până când mama care alăptează a înţărcat
complet copilul. În timpul utilizării COC, cantităţi mici de steroizi contraceptivi şi/sau metaboliţii
acestora pot fi excretaţi în laptele matern. Aceste cantităţi pot afecta copilul.


4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.
La femeile care utilizează COC nu s-au observat efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a
folosi utilaje.


4.8 Reacţii adverse

Pentru reacţiile adverse grave la utilizatoarele de COC vezi deasemenea pct. 4.4.
Prezentarea reacţiilor adverse se bazează pe MedDRA.
Cel mai adecvat termen MedDRA este folosit pentru a descrie o anumită reacţie şi sinonimele acesteia
şi afecţiunile înrudite.
Următoarele reacţii adverse ale medicamentului au fost raportat
e în timpul folosirii Yasmin.
14


Sisteme şi organe
(MedDRA) Frecvenţa reacţiilor adverse
Frecvente
(≥1/100 şi <1/10) Mai puţin
frecvente
(≥1/1000 şi <1/100) Rare
(≥1/10000 şi
<1/1000)

Tulburări ale
sistemului imunitar Hipersensibiliate,
Astm bronşic
Tulburări psihice Dispoziţie depresivă, Libido crescut
Libido scăzut
Tulburări ale
sistemului nervos Cefalee

Tulburări acustice
şi vestibulare Hipoacuzie
Tulburări
vasculare Migrene Hipertensiune arterială,
Hipotensiune arterială Tromboembolism
venos (TEV)
Tromboembolism
arterial (TEA)
Tulburări gastro-
intestinale Greaţă Vărsături, Diaree
Afecţiuni cutanate
şi ale ţesutului
subcutanat Acnee,
Eczemă,
Prurit,
Alopecie Eritem nodos,
Eritem polimorf
Tulburări ale
sistemului de
reproducere şi ale
sânului Tulburări menstruale,
Sângerare inter-
menstruală,
Dureri la nivelul
sânului,
Sâni sensibili,
Secreţii vaginale,
Candidoză vulvo-
vaginală Mărirea sânilor,
Infecţii vaginale Secreţii mamare
Tulburări generale
şi la nivelul locului
de administrare Retenţie de lichide,
Creşteri în greutate,
Scăderi în greutate

Descrierea reacţiilor adverse selectate
S-a observat un risc crescut de evenimente trombotice şi tromboembolice arteriale şi venoase, inclusiv
infarct miocardic, accident vascular cerebral, atacuri ischemice tranzitorii, tromboză venoasă şi
embolie pulmonară la femeile care utilizează CHC, prezentate mai detaliat la pct. 4.4.

Următoarele reacţii adverse severe au fost raportate la femeile care utilizează COC şi sunt prezentate
la pct. 4.4.
- Tulburări tromboembolice venoase
- Tulburări tromboembolice arteriale
- Hipertensiune arterială
- Tumori hepatice
- Debutul sau agravarea unor afecţiuni pentru care nu este concludentă legătura cu administrarea
de contraceptive orale combinate: boala Crohn, colită ulcerativă, epilepsie, miom uterin,
porfirie, lupus eritematos sistemic, herpes gestaţional, coree Sydenham, sindrom hemolitic
uremic, icter colestatic
- Cloasmă
15
- Tulburări acute sau cronice ale funcţiilor hepatice care pot necesita întreruperea utilizării
contraceptivelor orale combinate până când parametrii funcţiilor hepatice revin la valori
normale
- La femeile cu angioedem ereditar, estrogenii exogeni pot induce sau exacerba simptomele
angioedemului.
Frecvenţa diagnosticării neoplasmului mamar este foarte uşor crescută la femeile care utilizează
contraceptive orale combinate. Deoarece neoplasmul mamar este întâlnit rar la femeile cu vârstă sub
40 ani, numărul suplimentar de cazuri de neoplasm mamar diagnosticat este mic, în comparaţie cu
riscul general de neoplasm mamar. Nu se cunoaşte relaţia cauzală cu utilizarea contraceptivelor orala
combinate. Pentru informaţii suplimentare vezi pct. 4.3 şi 4.4.

Interacţiuni
Apariţia sângerărilor neregulate şi/sau eşecul contraceptiv pot rezulta din interacţiunile altor
medicamente (inductoare enzimatice) cu contraceptivele orale (vezi pct. 4.5)


Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permită monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin sistemul naţional de
raportare ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.


4.9 Supradozaj

Până în prezent, nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu Yasmin. Pe baza experienţei generale cu
contraceptive orale combinate, simptomele care pot să apară în cazul administrării unei supradoze de
comprimate sunt: greaţă, vărsături şi, în special la fetele tinere, sângerări vaginale uşoare. Nu există
antidoturi şi tratamentul ulterior trebuie să fie simptomatic.5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE


5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: progestogeni şi estrogeni în combinaţii fixe, codul ATC: G03AA12.

Indicele Pearl pentru eşecul metodei: 0,09 (limita superioară faţă-verso 95% de încredere: 0,32). În
general indicele Pearl (eşecul metoda + eşec pacient): 0,57 (limita superioară de încredere 95% faţă-
verso: 0,90).
Efectul contraceptiv al Yasmin se bazează pe interacţiunea unor factori variaţi, dintre care cei mai
importanţi sunt consideraţi a fi inhibarea ovulaţiei şi modificările endometrului.

Yasmin este un contraceptiv oral combinat, care conţine etinilestradiol şi progestogenul-drospirenonă.
Deasemenea, la doze terapeutice, drospirenona are proprietăţi antiandrogenice şi
antimineralocorticoide slabe. Nu are activitate estrogenică, glucocorticoidă şi antiglucocorticoidă.
Aceasta conferă drospirenonei un profil farmacologic foarte asemănător celui al hormonului natural,
progesteron.

Există indicii din studiile clinice că proprietăţiile antimineralocorticoide ale Yasmin dau un uşor efect
antimineralocorticoid.


5.2 Proprietăţi farmacocinetice

 Drospirenonă
16

Absorbţie
Drospirenona administrată oral este absorbită rapid şi aproape complet. Concentraţiile maxime ale
substanţei active în ser de aproape 38 ng/ml sunt atinse la aproape 1-2 ore după o singură administrare.
Biodisponibilitatea este de 76 şi 85%. Ingestia concomitentă a alimentelor nu are influenţă asupra
biodisponibilităţii drospirenonei.

Distribuţie
După administrarea orală, concentraţiile plasmatice ale drospirenonei scad, cu un timp de înjumătăţire
plasmatică terminal de 31 de ore.
Drospirenona se leagă de albumina serică şi nu se leagă de SHBG (globulina de legare a hormonilor
sexuali) sau de CBG (globulina de legare a cortizolului). Numai 3-5% din concentraţia plasmatică
totală a substanţei active este reprezentată de steroizi liberi. Creşterea SHBG, indusă de etinilestradiol,
nu influenţează legarea drospirenonei de proteinele plasmatice. Volumul mediu aparent de distribuţie
al drospirenonei este 3,7 ± 1,2 l/kg.

Metabolizare
După administrare orală, drospirenona este metabolizată în proporţie mare. În plasmă, principalii
metaboliţii sunt: forma acidă a drospirenonei, obţinută prin deschiderea inelului lactonei şi 4,5-
dihidro-drospirenonă-3-sulfat; ambii metaboliţi sunt formaţi fără implicarea sistemului P450.
Drospirenona este metabolizată în măsură mai mică de către citocrom P450 3A4 şi, in vitro, a
demonstrat capacitatea de inhibare a acestei enzime, a citocromului P450 1A1, citocromului P450 2C9
şi a citocromului P450 2C19.

Eliminare
Rata clearance-ului metabolic al drospirenonei în plasmă este de 1,5 ± 0,2 ml / min / kg.. Drospirenona
este excretată sub formă netransformată. Metaboliţii săi sunt excretaţi pe cale fecală sau urinară cu o
rată de 1,2 la 1,4. Timpul de injumătăţire a metaboliţilor excretaţi în urină şi fecale este de 40 de ore.

Condiţii la starea de echilibru
Farmacocinetica drospirenonei nu este influenţată de nivelul de SHBG. Ca urmare a ingestiei zilnice
nivelul plasmatic creşte de 2-3 ori atingând starea de echilibru în a doua jumătate a tratamentului.

În timpul unui ciclu de tratament, concentraţiile maxime la starea de echilibru a drospirenonei în
plasmă este de aproximativ 70 ng / ml şi este atinsă după aproximativ 8 zile de tratament. Nivelurile
plasmatice ale drospirenonei acumulate au un factor de aproximativ 3 ca urmare a raportului dintre
timpul de înjumătăţire şi intervalul de administrare.

Grupuri speciale de pacienţi

Efectul în cazul insuficienţei renale

Nivelul plasmatic al drospirenonei la starea de echilibru la femeile cu insuficienţă renală (clearance
creatinină CLcr, 50-80 ml/min) este comparabil cu nivelul plasmatic al femeilor cu funcţie renală
normală. Nivelul drospirenonei este de 37% mai mare la femeile cu insuficienţă renală moderată
(CLcr, 30-50 ml/min) comparând cu femeile cu funcţie renală normală. Tratamentul cu drospirenonă a
fost bine tolerat de ambele grupuri. La administrarea drospirenonei nu s-au constatat efecte clinice
semnificative asupra concentraţiei potasiului plasmatic.

Efectul în cazul insuficienţei hepatice

Într-un studiu cu doză unică, clearance-ul oral (CL/F) a scăzut cu aproximativ 50% în cazul
voluntarilor cu funcţie hepatică comparativ cu cea a voluntarilor cu funcţie hepatică normală. Scăderea
clearance-ului drospirenonei în cazul voluntarilor cu insuficienţă hepatică moderată nu a evidenţiat
nici o diferenţă dintre concentraţia de potasiu dintre cele două grupe de voluntari. Nu s-a observat o
creştere a concentraţiei potasiului faţă de valorile normale nici în cazul diabetului şi a administrării
concomitente de spironolactonă (doi factori care predispun pacientul la hiperkaliemie).
17
Se poate trage concluzia că drospirenona este bine tolerată la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară
sau moderată (Child – Pugh B).

Grupuri etnice

Rezultatele au demonstrat că diferenţele etnice dintre japoneze şi caucaziene nu au relevanţă clinică
asupra farmacocineticii drospirenonei şi etinilestradiolului.

 Etinilestradiol

Absorbţie
După administrare orală, etinilestradiolul este absorbit rapid şi complet. După administrarea de 30 de
micrograme, concentraţiile plasmatice maxime de 100 pg / ml sunt atinse în 1-2 ore după ingestie.
Etinilestradiolul suferă un amplu efect de prim pasaj, care afişează o variaţie inter-individuală mare.
Biodisponibilitatea absolută este de aproximativ 45%.

Distribuţie
Etinilestradiolul are un volum aparent de distribuţie de 5 l / kg şi legarea de proteinele plasmatice este
de aprox. 98%. Etinilestradiolul induce sinteza hepatică a SHBG şi CBG. În timpul tratamentului cu
30 micrograme etinilestradiol concentraţia plasmatică a SHBG creşte de la 70 la aproximativ 350 nmol
/ l. Etinilestradiolul trece în cantităţi mici în laptele matern (0,02% din doză).

Metabolizare
Etinilestradiolul este metabolizat complet (clearance-ul plasmatic este de 5 ml/min/kg).

Eliminare
Etinilestradiolul nu este excretat în formă nemodificată într-o măsură semnificativă. Metaboliţii
etinilestradiolului sunt excretaţi la un raport urinar/biliar de 4:6. Timpul de înjumătăţire a excreţiei
metabolitului este de aproximativ 1 zi. Înjumătăţirea prin eliminare este de 20 de ore.

Condiţiile la starea de echilibru
Condiţiile stării de echilibru sunt atinse în a doua jumătate a unui ciclu de tratament şi nivelurile
plasmatice de etinilestradiol acumulate au un factor de aproximativ 1,4 – 2,1.


5.3 Date preclinice de siguranţă

La animalele de laborator, efectele drospirenonei şi etinilestradiolului au fost limitate la cele asociate
cu acţiuni farmacologice recunoscute. În special, studiile de toxicitate de reproducere au evidenţiat
efecte embriotoxice şi fetotoxice la animalele care sunt considerate ca specii specifice. La expunerile
mai mari decât cele ale utilizatoarelor de Yasmin, efectele asupra diferenţierii sexuale a fost observat
la fetuşii de şobolan, dar nu şi la maimuţe.6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipienţilor

Nucleu
Lactoză monohidrat
Amidon de porumb
Amidon pregelatinizat
Povidonă K25
Stearat de magneziu.

Film
Hidroxipropilmetilceluloză
18
Macrogol 6000
Talc
Dioxid de titan (E 171)
Oxid galben de fer (E 172).


6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.
6.3 Perioada de valabilitate

3 ani


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A se păstra în ambalajul original.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele filmate de Yasmin sunt ambalate în blistere formate dintr-un film transparent din PVC
şi o folie de aluminiu (cu suprafată mată pentru etanşeizare la cald).
 Prezentare
Blister ce conţine 21 comprimate


6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale.7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BAYER AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germania8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

2796/2010/019. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoirea autorizaţiei-Septembrie 2010


10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

August, 2017