GABAPENTIN ARENA 400 mg


Substanta activa: GABAPENTINUM
Clasa ATC: N03AX12
Forma farmaceutica: CAPS.
Prescriptie: P6L
Tip ambalaj: Cutie cu 6 blist. transparente PVC-PVDC/Al x 10 caps.
Producator: ARENA GROUP S.A. - ROMANIA


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Gabapentin Arena 100 mg capsule
Gabapentin Arena 300 mg capsule
Gabapentin Arena 400 mg capsule2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Gabapentin Arena 100 mg capsule
Fiecare capsulă conţine gabapentină 100 mg.

Gabapentin Arena 300 mg capsule
Fiecare capsulă conţine gabapentină 300 mg.

Gabapentin Arena 400 mg capsule
Fiecare capsulă conţine gabapentină 400 mg.

Excipienţi cu efect cunoscut:
Gabapentin Arena 100 mg capsule
Lactoză monohidrat 14,25 mg

Gabapentin Arena 300 mg capsule
Lactoză monohidrat 42,75 mg

Gabapentin Arena 400 mg capsule
Lactoză monohidrat 57 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Gabapentin Arena 100 mg capsule
Capsule
Capsule nr. 3 cu cap verde deschis opac și corp ivoriu opac, conținând pulbere de culoare albă până la aproape
albă.

Gabapentin Arena 300 mg capsule
Capsule
Capsule nr. 0, cu cap verde ȋnchis opac și corp alb opac, conținând pulbere de culoare albă până la aproape
albă.
2

Gabapentin Arena 400 mg capsule
Capsule
Capsule nr. 0, cu cap verde ȋnchis opac și corp alb opac,conținând pulbere de culoare albă până la aproape
albă.4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

Epilepsie

Gabapentina este indicată ca terapie adjuvantă în tratamentul convulsiilor parţiale, cu sau fără generalizare
secundară, la adulţi şi copii cu vârsta de minimum 6 ani (vezi cpt. 5.1).

Gabapentina este indicată ca monoterapie în tratamentul convulsiilor parţiale, cu sau fără generalizare
secundară, la adulţi şi adolescenţi cu vârsta de minimum 12 ani.

Tratamentul durerii din cadrul neuropatiei periferice.

Gabapentina este indicată la adulţi în tratamentul durerii din cadrul neuropatiei periferice, cum sunt durerea
din cadrul neuropatiei diabetice şi nevralgia post-herpetică.


4.2 Doze şi mod de administrare

Pentru toate indicaţiile, în tabelul 1 este descrisă schema terapeutică de stabilire treptată a dozei pentru
iniţierea tratamentului, recomandată pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta de minim 12 ani. Recomandările
privind dozajul la copii cu vârsta sub 12 ani sunt prezentate în cadrul unui subtitlu separat al acestui punct.

Tabel 1
SCHEMA TERAPEUTICĂ –=CREŞTEREA TREPTATĂ A DOZEI INIŢIALE=
Ziua 1=Ziua 2=Ziua 3=
300 mg o dată pe zi =300 mg de două ori pe zi=300 mg de trei ori pe zi=

Întreruperea tratamentului cu gabapentină
În conformitate cu practica medicală curentă, dacă este necesară întreruperea tratamentului, se recomandă ca
aceasta să se efectueze treptat, în interval de minimum o săptămână, indiferent de indicaţia terapeutică.

Epilepsie

Epilepsia necesită, în mod normal, un tratament pe termen lung. Dozele sunt stabilite de către medicul curant în
funcţie de tolerabilitatea fiecărui pacient în parte şi de eficacitatea tratamentului.

Adulţi şi adolescenţi:

În cadrul studiilor clinice, dozele eficace au fost cuprinse între 900 şi 3600 mg pe zi. Tratamentul poate fi
iniţiat prin creşterea treptată a dozei, aşa cum a fost descris în Tabelul 1 sau prin administrarea a 300 mg de
trei ori pe zi (TID), în prima zi. Ulterior, în funcţie de răspunsul individual al pacientului şi de tolerabilitatea
acestuia, doza poate fi crescută cu câte 300 mg pe zi la intervale de 2-3 zile, până la doza maximă de 3600 mg
3
pe zi. La anumiţi pacienţi, poate fi adecvată creşterea treptată mai lentă a dozei de gabapentină. Timpul minim
necesar pentru atingerea dozei de 1800 mg pe zi este de o săptămână, pentru atingerea dozei de 2400 mg pe zi
este de 2 săptămâni în total şi pentru atingerea dozei de 3600 mg pe zi este de 3 săptămâni în total. Dozele mai
mici de 4800 mg pe zi au fost bine tolerate în cadrul studiilor clinice de lungă durată. Doza zilnică trebuie
divizată în 3 doze, iar intervalul de timp maxim dintre doze nu trebuie să depăşească 12 ore, pentru a preveni
apariţia convulsiilor de întrerupere.

Copii cu vârsta de minim 6 ani:

Doza iniţială trebuie să fie cuprinsă între 10 şi 15 mg/kg / zi, iar doza eficace este atinsă prin creşterea treptată
a dozelor, pe parcursul unei perioade de aproximativ trei zile. Doza eficace de gabapentină la copiii cu vârsta
de minimum 6 ani este de 25 până la 35 mg/kg / zi. În cadrul unui studiu clinic de lungă durată au fost bine
tolerate doze de până la 50 mg/kg / zi. Doza totală zilnică trebuie divizată în trei prize, iar intervalul maxim
dintre doze nu trebuie să depăşească 12 ore.

Nu este necesară monitorizarea concentraţiilor plasmatice ale gabapentinei pentru a optimiza terapia cu acest
medicament. Mai mult, gabapentina poate fi administrată în asociere cu alte medicamente antiepileptice fără
influenţarea concentraţiilor plasmatice ale gabapentinei sau ale concentraţiilor serice ale altor medicamente
antiepileptice.

Durerea din cadrul neuropatiei periferice

Adulţi

Tratamentul poate fi iniţiat prin creşterea treptată a dozei, aşa cum este prezentat în Tabelul 1. Alternativ, doza
iniţială este de 900 mg pe zi, divizată egal în trei doze. Ulterior, în funcţie de răspunsul individual al
pacientului şi de tolerabilitatea individuală, doza poate fi crescută cu 300 mg pe zi la intervale de 2-3 zile,
până la doza maximă de 3600 mg pe zi. La anumiţi pacienţi, poate fi adecvată creşterea treptată mai lentă a
dozei de gabapentină. Timpul minim pentru atingerea dozei de 1800 mg pe zi este de o săptămână, pentru
atingerea dozei de 2400 mg pe zi este de 2 săptămâni în total şi pentru atingerea dozei de 3600 mg pe zi este
de 3 săptămâni în total.

În tratamentul durerii din cadrul neuropatiei periferice, cum sunt durerile din cadrul neuropatiei diabetice sau
nevralgia post herpetică, eficacitatea şi siguranţa administrării gabapentinei nu au fost studiate în cadrul unor
studii clinice cu durata mai mare de 5 luni. Dacă un pacient necesită tratament pentru durerea din cadrul
neuropatiei periferice, cu durată mai mare de 5 luni, medicul curant trebuie să evalueze starea clinică a
pacientului şi să stabilească necesitatea unei terapii suplimentare.

Recomandări pentru toate indicaţiile terapeutice

La pacienţii cu o stare medicală generală compromisă, adică greutate mică, status post-transplant de organe,
etc., doza trebuie crescută treptat mai lent, fie prin administrarea unor doze mai mici, fie prin administrarea la
intervale de timp mai lungi.

Utilizarea la pacienţii vârstnici (cu vârsta peste 65 ani)

La pacienţii vârstnici poate fi necesară ajustarea dozei, din cauza deteriorării funcţiei renale consecutive
vârstei (vezi Tabelul 2). Somnolenţa, edeme periferice şi astenia pot să apară mai frecvent la pacienţii
vârstnici.
4


Utilizarea la pacienţi cu insuficienţă renală

Ajustarea dozelor este recomandată la pacienţii cu funcţie renală compromisă, aşa cum este descris în Tabelul
2 şi/sau la pacienţii care efectuează şedinţe de hemodializă. La pacienţii cu insuficienţă renală poate fi utilizat
Gabapentin Arena 100 mg capsule, conform următoarelor recomandări de dozaj.

Tabel 2
Stabilirea Dozelor De Gabapentină La Adulţi, Pe Baza Funcţiei Renale=
Clearance-ul creatininei (ml/minF=Doza totală zilnică a (mg/zi)
80 900-3600
50-79 600-1800
30-49 300-900
15-29 150b-600
<15c 150b-300 a Doza zilnică totală trebuie administrată în trei doze. Dozele reduse sunt pentru pacienţii cu insuficienţă renală
(clearance al creatininei < 79 ml/min) b Pentru administrarea a 300 mg, la intervale de două zile c Pentru pacienţii cu clearance al creatininei < 15 ml/min, doza zilnică trebuie redusă proporţional cu
clearance-ul creatininei (de exemplu pacienţilor cu un clearance al creatininei de 7,5 ml/min trebuie să li se
administreze jumătate din doza zilnică administrată pacienţilor cu clearance al creatininei de 15 ml/min).

Utilizarea la pacienţii care efectuează şedinţe de hemodializă

Pentru pacienţii anurici, care efectuează şedinţe de hemodializă, care nu au fost trataţi niciodată cu
gabapentină, se recomandă o doză de încărcare de 300 până la 400 mg, urmată, ulterior, de 200 până la 300 mg
gabapentină, la fiecare 4 ore de şedinţă de hemodializă. Gabapentina nu trebuie administrată în zilele în care
pacienţii nu efectuează şedinţe de dializă.

La pacienţii cu insuficienţă renală care efectuează şedinţe de hemodializă, doza de întreţinere de gabapentină
se stabileşte pe baza recomandărilor de stabilire a dozei prezentate în Tabelul 2. În plus faţă de doza de
întreţinere, se recomandă o doză suplimentară de 200 până la 300 mg, după fiecare 4 ore de şedinţă de
hemodializă.

Mod de administrare
Administrare orală.

Gabapentina poate fi administrată cu sau fără alimente şi trebuie înghiţită întreagă, cu o cantitate suficientă de
lichid (de exemplu, un pahar cu apă).


4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la gabapentină, alte chinolone sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.


4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii trataţi cu medicamente antiepileptice pentru diverse indicaţii, s-au raportat ideaţie suicidară şi
comportament suicidar.
5
În urma unei meta - analize a studiilor clinice randomizate controlate cu placebo în care s-au utilizat
medicamente antiepileptice, s-a evidenţiat un risc uşor crescut de apariţie a ideaţiei suicidare şi a
comportamentului suicidar. Mecanismul apariţiei acestui risc nu este cunoscut şi datele disponibile nu exclud
posibilitatea ca gabapentina să prezinte un risc crescut.

Din acest motiv, pacienţii trebuie monitorizaţi în scopul identificării semnelor de ideaţie suicidară şi
comportament suicidar şi trebuie avută în vedere iniţierea unui tratament adecvat. Pacienţilor (şi îngrijitorilor
acestora) trebuie să li se recomande să ceară sfatul medicului în cazul apariţiei semnelor de ideaţie suicidară şi
comportament suicidar.

În cazul în care pacientul prezintă pancreatită acută în timpul tratamentului cu gabapentină, trebuie luată în
considerare întreruperea terapiei (vezi pct. 4.8).

Deşi nu există dovezi privind apariţia convulsiilor de întrerupere în cazul gabapentinei, întreruperea bruscă a
tratamentului anticonvulsivant la pacienţii epileptici poate precipita apariţia unui episod epileptic (vezi pct.

4.2).

Similar altor medicamente antiepileptice, la unii pacienţi poate să apară o creştere a frecvenţei apariţiei
crizelor convulsive sau debutul unor noi tipuri de convulsii în timpul tratamentului cu gabapentină.

Similar altor medicamente antiepileptice, la pacienţii refractari la tratament, trataţi cu mai mult de un
medicament antiepileptic, tentativa de întrerupere a antiepilepticelor administrate concomitent cu scopul de a
obţine monoterapia cu gabapentină are o rată mică de succes.

Gabapentina nu este considerată eficace pentru crizele convulsive primare generalizate de tipul absenţelor, iar
la unii pacienţi poate agrava aceste crize. De aceea, gabapentina trebuie utilizată cu precauţie în cazul
pacienţilor cu crize mixte, incluzând stări de absenţă.

Nu au fost efectuate studii sistematice privind utilizarea gabapentinei la pacienţii cu vârsta de minim 65 ani. În
cadrul unui studiu dublu orb, efectuat la pacienţi cu dureri neuropate, somnolenţa, edemele periferice şi astenia
au apărut într-un procent oarecum mai mare la pacienţii cu vârsta de minim 65 ani, comparativ cu pacienţii
mai tineri. În plus faţă de aceste rezultate, investigaţiile clinice la această grupă de vârstă nu au indicat un
profil al evenimentelor adverse diferit de cel observat la pacienţii mai tineri.

Efectele terapiei pe termen lung cu gabapentină (mai mult de 36 de săptămâni) la copii şi adolescenţi asupra
capacităţii de învăţare, inteligenţei şi dezvoltării nu au fost studiate în mod adecvat. Ca urmare, beneficiile
tratamentului pe termen lung trebuie evaluate în raport cu riscurile potenţiale ale unei astfel de terapii.

Erupţii cutanate tranzitorii medicamentoase cu eozinofilie şi simptome sistemice (DRESS)

Au fost raportate reacţii adverse de hipersensibilitate sistemică, severe, cu potenţial ameninţător pentru viaţă
cum sunt erupţiile cutanate tranzitorii medicamentoase cu eozinofilie şi simptome sistemice (DRESS), la
pacienţii trataţi cu medicamente antiepileptice incluzând gabapentina (vezi pct. 4.8).

Este important de precizat că manifestări timpurii de hipersensibilitate, cum sunt febra sau limfadenopatia, pot
să fie prezente chiar dacă erupţiile cutanate nu sunt evidente. Când astfel de semne sau simptome sunt
prezente, pacientul trebuie evaluat imediat. Dacă nu se poate stabili o etiologie alternativă pentru semne sau
simptome, administrarea gabapentinei trebuie întreruptă.

Investigaţii diagnostice
6
În cazul determinării semi-cantitative a proteinelor totale din urină, utilizând testele dipstick, pot fi obţinute
rezultate fals pozitive. Ca urmare, se recomandă verificarea unor astfel de rezultate pozitive ale testelor
dipstick, prin metode bazate pe alte principii analitice, cum sunt metoda biuretei, metoda turbidimetrică sau
metoda de dye-binding sau utilizarea acestor metode alternative încă de la început.

Gabapentin Arena capsule conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză,
deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest
medicament.


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

În cadrul unui studiu efectuat la voluntari sănătoşi (N=12), administrarea unei capsule cu eliberare controlată
care conţine 60 mg morfină cu 2 ore înainte de administrarea unei capsule care conţine gabapentină 600 mg, a
determinat creşterea ASC medii a gabapentinei cu 44%, comparativ cu administrarea gabapentinei fără
morfină. Ca urmare, pacienţii trebuie atent monitorizaţi în ceea ce priveşte apariţia semnelor de deprimare a
SNC, cum este somnolenţa, iar doza de morfină sau de gabapentină trebuie redusă corespunzător.

Nu s-au observat interacţiuni între gabapentină şi fenobarbital, fenitoină, acid valproic sau carbamazepină.

Farmacocinetica gabapentinei la starea de echilibru este similară la subiecţii sănătoşi şi la pacienţii epileptici
trataţi cu astfel de medicamente antiepileptice.

Administrarea concomitentă de gabapentină şi contraceptive orale care conţin noretindronă şi/sau
etinilestradiol, nu a influenţat farmacocinetica la starea de echilibru a niciunui component.

Administrarea concomitentă de gabapentină şi antiacide care conţin aluminiu şi magneziu, determină
reducerea biodisponibilităţii gabapentinei cu până la 24%. Se recomandă administrarea gabapentinei la cel
puţin 2 ore după administrarea antiacidului.

Eliminarea renală a gabapentinei nu este influenţată de probenecid.

S-a observat o uşoară scădere a excreţiei renale a gabapentinei în cazul administrării concomitente cu
cimetidina, dar nu se aşteaptă să aibă semnificaţie clinică.


4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Riscul legat de epilepsie şi de medicamentele antiepileptice în general

Riscul malformaţiilor congenitale este crescut de 2-3 ori la descendenţii mamelor tratate cu un medicament
antiepileptic. Malformaţiile congenitale cel mai frecvent raportate sunt cheiloschizis, malfomaţii
cardiovasculare şi defecte ale tubului neural. Terapia antiepileptică asociată poate determina un risc mai mare
de malformaţii congenitale comparativ cu monoterapia, de aceea, este important ca monoterapia să fie indicată
ori de câte ori este posibil. Femeilor care intenţionează să rămână gravide sau se află la vârsta fertilă trebuie să
li se acorde sfaturi medicale de specialitate, iar necesitatea tratamentului antiepileptic trebuie reevaluată la
femeile care doresc să rămână gravide. Tratamentul anticonvulsivant nu trebuie întrerupt brusc, deoarece acest
lucru poate determina apariţia convulsiilor de întrerupere care pot avea consecinţe grave, atât pentru mamă, cât
şi pentru copil. Rar, s-a observat o întârziere a dezvoltării la copiii mamelor cu epilepsie. Nu este posibil de
stabilit diagnosticul etiologic diferenţial, adică dacă întârzierea dezvoltării este cauzată de factori genetici,
sociali, epilepsie maternă sau de tratamentul cu antiepileptice.

Riscul legat de gabapentină
7

Nu există date adecvate privind utilizarea gabapentinei la gravide.

Studiile la animale au arătat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru
om nu este cunoscut. Gabapentina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepţia situaţiei în care beneficiul
matern scontat depăşeşte clar riscul potenţial la făt.
Nu se poate concluziona cu precizie dacă riscul crescut de malformaţii congenitale care este asociat cu
administrarea gabapentinei în timpul sarcinii, este datorat epilepsiei în sine sau terapiei concomitente cu alte
medicamente antiepileptice în timpul fiecărei sarcini evaluate.

Gabapentina este excretată în laptele uman. Deoarece nu se cunosc efectele gabapentinei asupra sugarului
alăptat, administrarea acesteia la mamele care alăptează se face cu prudenţă. Gabapentina se administrează în
timpul alăptării doar dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte clar riscul potenţial la sugar.


4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Gabapentina poate avea influenţă minoră sau moderată asupra capacitatăţii de a conduce vehicule şi de a folosi
utilaje. Gabapentina acţionează asupra sistemului nervos central şi poate determina somnolenţă, ameţeli sau
alte simptome asociate. Chiar dacă reacţiile adverse raportate au fost de intensitate uşoară sau medie, acestea
pot fi potenţial periculoase pentru pacienţii care conduc vehicule sau folosesc utilaje. Aceste reacţii apar mai
ales la începutul tratamentului şi după creşterea dozelor.


4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse observate în cadrul studiilor clinice efectuate la pacienţii cu epilepsie (terapie asociată sau
monoterapie) sau la pacienţii cu dureri neuropate sunt prezentate în lista de mai jos, clasificate pe aparate,
organe şi sisteme şi în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin
frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi<1/1000); foarte rare (<1/10,000). Atunci când o reacţie
adversă a fost semnalată cu frecvenţe diferite în cadrul studiilor clinice, ea a fost înregistrată cu cea mai mare
frecvenţă raportată. Reacţiile adverse raportate în experienţa după punerea pe piaţă sunt incluse în lista de mai
jos, cu litere italice, ca fiind ,,Cu frecvenţă necunoscută” (care nu poate fi estimată din datele disponibile),
În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Sistemul Reacţii adverse=
Infecţii şi infestări
Foarte frecvente Infecţie virală=
Frecvente=Pneumonie, infecţie respiratorie, infecţie a tractului urinar, infecţie, otită
medie=
=
Tulburări hematologice şi limfatice
Frecvente leucopenie
Cu frecvenţă necunoscută=trombocitopenie=
=
Tulburări ale sistemului imunitar
Mai puţin frecvente=
Cu frecvenţă necunoscută=
reacţii alergice (de exemplu, urticarieF=
sindrom de hipersensibilitate, reacţie sistemică cu o simptomatologie
variabilă care poate include febră, eritem cutanat tranzitoriu, hepatită,
limfadenopatie, eozinofilie şi uneori alte semne şi simptome=
=
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Frecvente anorexie, creşterea apetitului alimentar=
8


Tulburări psihice
Frecvente ostilitate, confuzie şi labilitate emoţională, depresie, anxietate, nervozitate,
tulburări de gândire
Cu frecvenţă necunoscută halucinaţii

Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente somnolenţă, ameţeli, ataxie
Frecvente


Mai puţin frecvente
Cu frecvenţă necunoscută
convulsii, hiperkinezie, dizartrie, amnezie, tremor, insomnie, cefalee, senzaţii
cum ar fi parestezie, hipoestezie, tulburări de coordonare, nistagmus, reflexe
crescute, scăzute sau absente
hipokinezie
alte tulburări de mişcare (de exemplu, coreoatetoză, diskinezie, distonie)

Tulburări oculare
Frecvente tulburări de vedere, cum sunt ambliopie, diplopie

Tulburări acustice şi vestibulare
Frecvente vertij
Cu frecvenţă necunoscută tinitus

Tulburări cardiace
Mai puţin frecvente palpitaţii

Tulburări vasculare
Frecvente hipertensiune arterială, vasodilataţie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Frecvente dispnee, bronşite, faringite, tuse, rinite

Tulburări gastro-intestinale
Frecvente vărsături, greaţă, anomalii dentare, gingivită, diaree, dureri abdominale,
dispepsie, constipaţie, uscăciune oro-faringiană, flatulenţă
Cu frecvenţă necunoscută pancreatită

Tulburări hepatobiliare
Cu frecvenţă necunoscută hepatită, icter

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Frecvente edem facial, purpură descrisă în cele mai multe cazuri ca echimoze
determinate de traumatisme fizice, erupţie cutanată tranzitorie, prurit, acnee
Cu frecvenţă necunoscută sindrom Stevens-Johnson, edem angioneurotic, eritem polimorf, alopecie,
erupţie cutanată tranzitorie cu eozinofilie şi simptome sistemice (vezi pct.4.4)

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Frecvente artralgie, mialgie, dorsalgii, contracţii musculare
Cu frecvenţă necunoscută mioclonie
9


Tulburări renale şi ale căilor urinare
Cu frecvenţă necunoscută insuficienţă renală acută, incontinenţă urinară

Tulburări ale aparatului genital şi sânului
Frecvente impotenţă
Cu frecvenţă necunoscută hipertrofia sânilor, ginecomastie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente fatigabilitate, febră
Frecvente

edeme periferice, tulburări de mers, astenie, dureri, stare generală de rău,
manifestări asemănătoare gripei
Mai puţin frecvente
Cu frecvenţă necunoscută
edem generalizat
reacţii de întrerupere (cel mai frecvent anxietate, insomnie, greaţă, dureri,
transpiraţii), dureri toracice. Au fost raportate cazuri de moarte subită,
inexplicabilă, dar relaţia cauzală cu tratamentul cu gabapentină nu a fost
stabilită.

Investigaţii diagnostice
Frecvente
Mai puţin frecvente
scăderea WBC (numărul de leucocite), creştere în greutate
creşterea valorilor testelor funcţiei hepatice GOT (AST), GPT (ALT) şi
bilirubină
Cu frecvenţă necunoscută fluctuaţii ale glicemiei la pacienţii cu diabet zaharat

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate
Frecvente leziuni accidentale, fracturi, abraziuni

În timpul tratamentului cu gabapentină, au fost raportate cazuri de pancreatită acută. Nu este clară relaţia de
cauzalitate cu gabapentina (vezi pct. 4.4).

La pacienţi hemodializaţi cu insuficienţă renală în stadiu terminal, a fost raportată miopatie cu concentraţii
crescute ale creatinfosfokinazei.

Infecţiile tractului respirator, otita medie, convulsiile şi bronşitele au fost raportate numai în cadrul studiilor
clinice efectuate la copii. În plus, în cadrul studiilor clinice efectuate la copii au fost raportate frecvent
comportament agresiv şi hiperkinezie.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite
monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt
rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui
detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
http://www.anm.ro.


4.9 Supradozaj

La supradoze de gabapentină de până la 49 g nu a fost observată toxicitate acută, care poate pune viaţa în
pericol. Simptomele de supradozaj includ ameţeli, diplopie, dizartrie, somnolenţă, letargie şi diaree uşoară.
După un tratament de susţinere a funcţiilor vitale, toţi pacienţii s-au recuperat complet. Absorbţia redusă a
10
gabapentinei la doze mari poate limita absorbţia medicamentului şi în caz de supradozaj şi, în consecinţă,
poate reduce gradul de intoxicaţie.

Supradozele de gabapentină, în special în combinaţie cu alte medicamente deprimante ale SNC pot să
determine comă.

Deşi gabapentina poate fi eliminată prin hemodializă, pe baza experienţei anterioare s-a demonstrat faptul că,
de obicei, aceasta nu este necesară. Totuşi, hemodializa poate fi indicată la pacienţii cu insuficienţă renală
severă.

Doza orală letală de gabapentină nu a fost stabilită la şoarecii şi şobolanii la care s-au administrat doze mai
mari de 8000 mg/kg. Semnele de intoxicaţie acută la animale au inclus ataxie, dificultăţi la respiraţie, ptoză,
hipoactivitate sau excitabilitate.5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE


5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiepileptice; alte antiepileptice, cod ATC: N03AX12

Mecanismul exact de acţiune al gabapentinei nu este cunoscut.
Gabapentina este înrudită structural cu neurotransmiţătorul GABA (acidul gamma-aminobutiric), dar
mecanismul său de acţiune este diferit de cel al altor substanţe active care interacţionează cu sinapsele GABA,
incluzând valproat, barbiturice, benzodiazepine, inhibitori ai transaminazelor GABA, inhibitori ai recaptării
GABA, agonişti GABA şi pro-medicamente GABA. Studiile in vitro realizate cu gabapentină marcată
radioactiv au evidenţiat în ţesutul creierului de şobolan un situs nou de legare al peptidei, la nivelul
neocortexului şi hipocampusului, cu o posibilă implicare în acţiunea anticonvulsivantă şi analgezică a
gabapentinei şi a derivaţilor săi structurali. Locul de legare al gabapentinei a fost identificat ca fiind
subunitatea alfa2-delta a canalelor de calciu voltaj dependente.

La concentraţii relevante clinic, gabapentina nu se leagă de alţi receptori ai neurotransmiţătorilor cerebrali sau
ai altor medicamente, incluzând receptorii GABAA, GABAB, benzodiazepinici, glutamatergici, glicinergici,
sau N-metil-d-aspartat.

In vitro, gabapentina nu interacţionează cu canalele de sodiu, spre deosebire de fenitoină şi carbamazepină.
Anumite teste efectuate in vitro au evidenţiat faptul că gabapentina reduce parţial răspunsul la agonistul
glutamat N-metil-D-aspartat (NMDA), dar numai la concentraţii mai mari de 100 μM, care nu sunt atinse in
vivo. In vitro, gabapentina reduce într-o mică măsură eliberarea neurotransmiţătorilor monoaminici.
La şobolani, administrarea gabapentinei creşte turnover-ul GABA în mai multe zone ale creierului, în mod
similar cu valproatul de sodiu, deşi acesta acţionează în zone diferite. Relevanţa acestor acţiuni diferite ale
gabapentinei cu privire la efectele anticonvulsivante, rămâne a fi stabilită. La animale, gabapentina pătrunde
rapid în creier şi previne convulsiile declanşate de electroşocurile maxime sau de substanţele chimice cu efect
convulsivant, incluzând inhibitori ai sintezei GABA, precum şi în cazul modelelor de crize convulsive
genetice.

Un studiu clinic privind tratamentul adjuvant al convulsiilor parţiale, efectuat la copii cu vârsta cuprinsă între
3 şi 12 ani, a evidenţiat o diferenţă numerică, dar nesemnificativă din punct de vedere statistic, de 50% a ratei
de răspuns în favoarea gabapentinei, comparativ cu placebo. O analiză suplimentară retrospectivă a
răspunsului la tratament, evaluat în funcţie de vârstă, nu a evidenţiat un efect semnificativ statistic al vârstei,
11
fie ca variabilă continuă, fie intermitentă (grupe de vârstă 3-5 ani şi 6-12 ani). Datele acestei analize
retrospective sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Răspuns (Ameliorare cu  50%) în funcţie de tratament şi vârsta populaţiei*=
Grupa de vârstă=
=
Placebo=Gabapentină=Valoarea P=
< 6 ani=
=
4/21 (19,0%)=4/17 (23,5%)=0,7362=
6 până la 12 ani=
=
17/99 (17,2%F=20/96 (20,8%F=0,5144=

*Populaţia în intenţie de tratament modificată a fost definită ca toţi pacienţii randomizaţi la medicaţia din
studiu, care au prezentat convulsii evaluabile, timp de 28 zile, atât la momentul iniţial cât şi în timpul studiului
dublu-orb.


5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie
După administrarea orală, concentraţiile plasmatice maxime ale gabapentinei sunt atinse în decurs de 2-3 ore.
Biodisponibilitatea gabapentinei (proporţia din doza absorbită) tinde să scadă odată cu creşterea dozei.
Biodisponibilitatea absolută a unei capsule de 300 mg este de aproximativ 60%. Alimentele, incluzând dieta
bogată în grăsimi, nu au efect clinic semnificativ asupra farmacocineticii gabapentinei.

Farmacocinetica gabapentinei nu este influenţată în urma administrării dozelor repetate. Deşi în studiile
clinice, concentraţiile plasmatice ale gabapentinei au fost cuprinse, în general, între 2 μg/ml şi 20 μg/ml, astfel
de concentraţii nu au fost predictive pentru siguranţă sau eficacitate.
Parametrii farmacocinetici ai gabapentinei sunt prezentaţi în Tabelul 3.

Tabelul 3
Rezumatul parametrilor farmacocinetici medii (%CV) la starea de echilibru, la intervale de
8 ore după administrarea gabapentinei

Parametrul
farmacocinetic
300 mg
(N = 7)
400 mg
(N = 14)
800 mg
(N=14)
Medie %CV Medie %CV Medie %CV
Cmax (g/ml) 4,02 (24) 5,74 (38) 8,71 (29)
max (ore) 2,7 (18) 2,1 (54) 1,6 (76)
T1/2 (ore) 5,2 (12) 10,8 (89) 10,6 (41)
AUC (0-8)
goră/ml)=
24,8=(24)=34,5=(34)=51,4=(27)=
Ae% (%F=NA=NA=47,2=(25)=34,4=(37)=
Cmax = Concentraţia plasmatică maximă la starea de echilibru=
tmax = Timpul necesar pentru atingerea Cmax
T1/2 = Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare=
ASC(M-8) = Aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp, de la
momentul 0 până la 8 ore după administrarea dozei=
Ae% = Procentul din doza excretată nemodificată în urină de la momentul 0
până=la 8 ore după administrarea dozei=
NA = Nu este disponibil=
=
12
Distribuţie

Gabapentina nu se leagă de proteinele plasmatice şi are un volum de distribuţie de 57,7 litri. La pacienţii cu
epilepsie, concentraţiile gabapentinei în lichidul cefalorahidian (LCR) sunt de aproximativ 20% din valoarea
corespunzătoare concentraţiei plasmatice minime la starea de echilibru. Gabapentina este prezentă în laptele
femeilor care alăptează.

Metabolizare

Nu există dovezi privind metabolizarea gabapentinei la om. Gabapentina nu are efect inductor asupra
funcţiilor mixte ale enzimelor hepatice oxidante, responsabile de metabolizarea medicamentului.

Eliminare

Gabapentina este eliminată sub formă nemodificată, exclusiv pe cale renală. Timpul de înjumătăţire plasmatică
prin eliminare este independent de doza administrată şi este în medie între 5 până la 7 ore.
La pacienţii vârstnici şi la pacienţii cu insuficienţă renală, clearance-ul plasmatic al gabapentinei este scăzut.
Viteza de eliminare, clearance-ul plasmatic şi clearance-ul renal al gabapentinei sunt direct proporţionale cu
clearance-ul creatininei.

Gabapentina este eliminată din plasmă prin hemodializă. Se recomandă ajustarea dozelor la pacienţii cu
funcţie renală compromisă sau în timpul şedinţelor de hemodializă (vezi pct. 4.2).

Farmacocinetica gabapentinei la copii a fost evaluată la 50 de subiecţi sănătoşi, cu vârsta cuprinsă între 1 lună
şi 12 ani. În general, concentraţiile plasmatice ale gabapentinei la copiii cu vârste > 5 ani sunt similare celor de
la adulţi, doza fiind calculată în mg/kg.

Într-un studiu de farmacocinetică ce a inclus 24 de copii sănătoşi cu vârste între 1 lună şi 48 de luni s-au
observat o expunere (ASC) mai redusă cu aproximativ 30%, o Cmax mai mică şi un clearance al creatininei
mai mare raportate la masa corporală, prin comparaţie cu datele raportate la copiii cu vârsta mai mare de 5 ani.

Liniaritate/non-liniaritate

Biodisponibilitatea gabapentinei (proporţia absorbită din doză) scade proporţional cu creşterea dozei, ceea ce
arată non-liniaritatea parametrilor farmacocinetici, care includ parametrii de biodisponibilitate (F), de
exemplu: Ae%, CL/F, Vd/F. Profilul farmacocinetic de eliminare al gabapentinei (parametrii farmacocinetici
care nu includ F, cum sunt CLr şi T1/2) este cel mai bine descris de parametrii farmacocinetici liniari.
Concentraţiile plasmatice ale gabapentinei la starea de echilibru pot fi predictibile, pe baza datelor obţinute
după administrarea de doze unice.


5.3 Date preclinice de siguranţă

Carcinogeneză

Gabapentina a fost administrată în alimentaţie la şoareci, în doze de 200, 600 şi 2000 mg/kg şi zi şi la şobolani
în doze de 250, 1000 şi 2000 mg/kg şi zi, timp de doi ani. Doar la şobolanii de sex masculin, la cea mai mare
doză administrată, s-a evidenţiat o creştere semnificativă statistic a incidenţei tumorilor celulelor acinare
pancreatice. În cazul administrării la şobolani a dozei de 2000 mg/kg şi zi, valorile concentraţiilor plasmatice
maxime ale substanţei active sunt de 10 ori mai mari decât cele determinate la om, după administrarea unei
doze de 3600 mg pe zi. Tumorile celulelor acinare pancreatice, observate la masculii de şobolan, prezintă un
grad mic de malignitate, nu au afectat supravieţuirea, nu au metastazat şi nu au invadat ţesutul înconjurător şi
13
au fost similare celor observate în cadrul grupelor de control corespondente. Relevanţa pe care o au aceste
tumori ale celulelor acinare pancreatice pentru riscul carcinogen la om nu este clară.

Mutageneză

Gabapentina nu a demonstrat potenţial genotoxic. In vitro, la testele standard utilizând culturi bacteriene sau
celule de mamifere, gabapentina nu s-a dovedit a fi mutagenă. Gabapentina nu induce apariţia aberaţiilor
cromozomiale structurale în celulele de mamifere in vitro şi in vivo şi nu a indus formarea micronucleilor în
celulele de măduvă osoasă prelevată de la hamsteri.

Afectarea fertilităţii

Nu s-au observat reacţii adverse asupra fertilităţii sau funcţiei de reproducere la şobolani, în urma administrării
de doze de până la 2000 mg/kg (de aproximativ cinci ori mai mari decât doza maximă zilnică administrată la
om, exprimată în mg/m2 suprafaţă corporală).

Teratogeneză

Gabapentina nu creşte incidenţa malformaţiilor congenitale la descendenţii şoarecilor, şobolanilor sau
iepurilor, comparativ cu grupurile de control, în urma administrării de doze de până la 50, 30 respectiv 25 de
ori mai mari decât doza zilnică de 3600 mg administrată la om (de patru, cinci, respectiv opt ori decât doza
maximă zilnică administrată la om, exprimată în mg/m2).

La rozătoare, gabapentina induce întârzierea osificării craniului, vertebrelor, membrelor anterioare şi
posterioare, fenomen indicator pentru retardul creşterii fetuşilor. Aceste efecte au apărut în urma administrării
orale în timpul organogenezei, la femelele de şoarece gestante, a dozelor de 1000 sau 3000 mg/kg şi zi şi a
dozelor de 500, 1000 sau 2000 mg/kg la şobolani, înainte de, în timpul împerecherii şi pe toată durata
gestaţiei. Aceste doze sunt de aproximativ 1-5 ori mai mari decât doza de 3600 mg administrată la om,
exprimată în mg/m2.

Nu s-au observat efecte la femelele de şoarece gestante la care s-au administrat 500 mg/kg şi zi (aproximativ
½ din doza zilnică administrată la om, exprimată în mg/m2)

S-a observat o creştere a incidenţei hidroureterului şi/sau hidronefrozei la şobolanii la care s-a administrat o
doză de:
- 2000 mg/kg şi zi într-un studiu de toxicitate asupra fertilităţii şi asupra funcţiei de reproducere,
-1500 mg/kg şi zi într-un studiu de teratogenitate,
-500, 1000 şi 2000 mg/kg şi zi într-un studiu privind expunerea peri-şi postnatală.
Semnificaţia clinică a acestor rezultate nu este cunoscută, dar au fost asociate cu întârzierea dezvoltării
fetuşilor. Aceste doze sunt de aproximativ 1 până la 5 ori mai mari decât doza de 3600 mg administrată la om,
exprimată în mg/m².

Într-un studiu de teratogenitate, realizat la iepuri, s-a observat o creştere a pierderilor fetale post-implantare, la
doze de 60, 300 şi 1500 mg/kg şi zi, administrate în timpul organogenezei. Aceste doze sunt de aproximativ
1/4 până la de 8 ori mai mari decât doza zilnică de 3600 mg, administrată la om, exprimată în mg/m2.
14

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipienţilor

Gabapentin Arena 100 mg capsule
Conținutul capsulei:
Lactoză monohidrat
Amidon de porumb
Talc

Cap verde deschis opac:
Galben de quinolină (E 104)
Indigo carmin (E 132)
Dioxid de titan (E 171)
Gelatină

Corp alb ivoriu opac:
Oxid galben de fer (E 172)
Dioxid de titan (E 171)
Gelatină

Gabapentin Arena 300 mg capsule
Conţinutul capsulei:
Lactoză monohidrat
Amidon de porumb
Talc

Cap verde ȋnchis opac:
Oxid galben de fer (E 172)
Indigo carmin (E 132)
Dioxid de titan (E 171)
Gelatină

Corp alb opac
Dioxid de titan (E 171)
Gelatină

Gabapentin Arena 400 mg capsule
Conţinutul capsulei:
Lactoză monohidrat
Amidon de porumb
Talc

Cap verde ȋnchis opac:
Oxid galben de fer (E 172)
Indigo carmin (E 132)
Dioxid de titan (E 171)
Gelatină

Corp alb opac:
Dioxid de titan (E 171)
15
Gelatină

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.


6.3 Perioada de valabilitate

4 ani


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 6 blistere din PVC-PVDC/Al, a câte 10 capsule fiecare


6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Arena Group S.A
Str Ştefan Mihăileanu, nr 31, sector 2, Bucureşti, cod 024022
România8. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

5719/2013/01
5720/2013/01
5721/2013/01


9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Iulie 2013


10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iulie 2013