Prospecte MedicamenteDenumire
RUBIFEN 100 mg - (Cutie cu 2 blist. PVCAl x 10 compr. film.)
RUPAN 200 mg - (Cutie x 100 blist. Al/PVC x 10 compr. film.)
RUPAN 200 mg - (Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr. film.)
RUPAN 200 mg - (Cutie x 10 blist. Al/PVC x 10 compr. film.)
RUPAN 200 mg - (Cutie x 1 blist. Al/PVC x 10 compr. film.)
RYTMONORM 150 mg - (Cutie x 5 blist. PVC/Al x 10 compr. film.)
RYTMONORM 70 mg/20 ml - (Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 20 ml sol. inj.)

Total: 1882 || 15 pe pagina